از بین بیش از 480 دانشگاه، محل تحصیل خودتو پیدا کن و دیدگاه دانشجوها رو در موردش بخون

توی

استادیو

، بیش از 19680 استاد دانشگاه پروفایل دارن و میشه در موردشون نظر داد

می‌شه به ازای هر دانشگاه و هر استاد، به صورت ناشناس یک بار امتیاز داد و دیدگاه ثبت کرد

محبوب‌ترین اساتید
محمد افشین وفایی
محمد افشین وفایی
دانشگاه تهران
محمد امین فضلی
محمد امین فضلی
دانشگاه صنعتی شریف
سید جواد حسینی نژاد
سید جواد حسینی نژاد
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
سینا زرتاب
سینا زرتاب
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
صدیقه طوطیان اصفهان
صدیقه طوطیان اصفهان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
اسماعیل مهدی زاده
اسماعیل مهدی زاده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
سید حبیب موسوی جهرمی
سید حبیب موسوی جهرمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
مصطفی شاهمرادی
مصطفی شاهمرادی
دانشگاه تهران
علینقی مشایخی
علینقی مشایخی
دانشگاه صنعتی شریف
شیوا اکبری بیرگانی
شیوا اکبری بیرگانی
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
محمد قلی نژاد
محمد قلی نژاد
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
سید رضی سید عظیمی
سید رضی سید عظیمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم
احسان ساده
احسان ساده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سید بابک علوی
سید بابک علوی
دانشگاه صنعتی شریف
ایمان آهنیان
ایمان آهنیان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
محمدباقر شمس الهی
محمدباقر شمس الهی
دانشگاه صنعتی شریف
محسن طاهری دمنه
محسن طاهری دمنه
دانشگاه اصفهان
سیروس عسگری
سیروس عسگری
دانشگاه صنعتی شریف
اصغر مولایی دهکردی
اصغر مولایی دهکردی
دانشگاه صنعتی شریف
احمد میرزا کوچک خوشنویس
احمد میرزا کوچک خوشنویس
دانشگاه موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران
شیوا نوحی
شیوا نوحی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
پروانه پرچکانی
پروانه پرچکانی
دانشگاه علم و فرهنگ
علیرضا اجلالی
علیرضا اجلالی
دانشگاه صنعتی شریف
سید مهدی جامعی
سید مهدی جامعی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
محمد حیدری
محمد حیدری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
مرجان سیدی
مرجان سیدی
دانشگاه تهران
احمدرضا خضری
احمدرضا خضری
دانشگاه تهران
محمدعلی آموزگار
محمدعلی آموزگار
دانشگاه تهران
محسن بهرام گیری
محسن بهرام گیری
دانشگاه صنعتی شریف
مانی زارعی
مانی زارعی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
سید محمد زرگر
سید محمد زرگر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
احسان عارفیان
احسان عارفیان
دانشگاه تهران
سعید اکبری
سعید اکبری
دانشگاه صنعتی شریف
باقر انصاری
باقر انصاری
دانشگاه شهید بهشتی
جواد بشری
جواد بشری
دانشگاه تهران
مجید پورانوری
مجید پورانوری
دانشگاه صنعتی شریف
محمدرضا خیام باشی
محمدرضا خیام باشی
دانشگاه اصفهان
منوچهر کلارستاقی
منوچهر کلارستاقی
دانشگاه خوارزمی
حسین محسنی
حسین محسنی
دانشگاه تهران
حمیدرضا مداح حسینی
حمیدرضا مداح حسینی
دانشگاه صنعتی شریف
مجتبی موحدی
مجتبی موحدی
دانشگاه صنعتی شریف
افسانه پورجم
افسانه پورجم
دانشگاه علم و فرهنگ
فرشاد فاطمی
فرشاد فاطمی
دانشگاه صنعتی شریف
مژگان طاهری تفتی
مژگان طاهری تفتی
دانشگاه تهران
زین العابدین علی آبادی
زین العابدین علی آبادی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم
محمدتقی نبوی رضوی
محمدتقی نبوی رضوی
دانشگاه تهران
سید ابراهیم ابطحی
سید ابراهیم ابطحی
دانشگاه صنعتی شریف
محمود بهمن آبادی
محمود بهمن آبادی
دانشگاه صنعتی شریف
شاهین حسابی
شاهین حسابی
دانشگاه صنعتی شریف
حمیدرضا ربیعی
حمیدرضا ربیعی
دانشگاه صنعتی شریف
آمنه رضایوف
آمنه رضایوف
دانشگاه تهران
علیرضا رنجبر مطلق
علیرضا رنجبر مطلق
دانشگاه صنعتی شریف
امین زاهدی خامنه
امین زاهدی خامنه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد
عبدالرضا سیمچی
عبدالرضا سیمچی
دانشگاه صنعتی شریف
کسری علیشاهی
کسری علیشاهی
دانشگاه صنعتی شریف
محبوب‌ترین دانشگاه‌ها
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
آزاد اسلامی واحد قزوین
دانشگاه علوم پزشکی تهران
علوم پزشکی تهران
دانشگاه خوارزمی
خوارزمی
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
دانشگاه سیستان و بلوچستان
سیستان و بلوچستان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان
آزاد اسلامی واحد صوفیان
دانشگاه علم و صنعت ایران
علم و صنعت ایران
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دانشگاه شهید چمران اهواز
شهید چمران اهواز
دانشگاه کردستان
کردستان
دانشگاه علامه طباطبایی
علامه طباطبایی
دانشگاه صنعتی شریف
صنعتی شریف
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
آزاد اسلامی واحد تبریز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم
آزاد اسلامی واحد قشم
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
آزاد اسلامی واحد تهران شرق
دانشگاه پیام نور کرج
پیام نور کرج
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
آزاد اسلامی واحد شهر قدس
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
آزاد اسلامی واحد کرج
دانشگاه بین المللی امام خمینی
بین المللی امام خمینی
دانشگاه صنعتی امیر کبیر
صنعتی امیر کبیر
دانشگاه صنعتی سهند
صنعتی سهند
دانشگاه علوم پزشکی اراک
علوم پزشکی اراک
دانشگاه هنر اصفهان
هنر اصفهان
دانشگاه موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران
موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران
دانشگاه علم و فرهنگ
علم و فرهنگ
دانشگاه تربیت مدرس
تربیت مدرس
دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند
آزاد اسلامی واحد دماوند
دانشگاه صنعتی شاهرود
صنعتی شاهرود
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
آزاد اسلامی واحد تهران شمال
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
آزاد اسلامی واحد رودهن
دانشگاه شهید بهشتی
شهید بهشتی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد
آزاد اسلامی واحد ملارد
دانشگاه صنعتی همدان
صنعتی همدان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری
آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
دانشگاه شهید مطهری
شهید مطهری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد رباط کریم
آزاد اسلامی واحد رباط کریم
دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
علوم پزشکی اردبیل
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

با ثبت نام در استادیو و ثبت اولین دیدگاه، از استادیو کدهای تخفیف هیجان‌انگیز هدیه بگیر!!!

ostadio_logo
تمامی حقوق متعلق به استادیو میباشد و هرگونه بهره برداری پیگرد قانونی دارد - قدرت گرفته از Raykaad