از بین بیش از 480 دانشگاه، محل تحصیل خودتو پیدا کن و دیدگاه دانشجوها رو در موردش بخون

توی

استادیو

، بیش از 19550 استاد دانشگاه پروفایل دارن و میشه در موردشون نظر داد

می‌شه به ازای هر دانشگاه و هر استاد، به صورت ناشناس یک بار امتیاز داد و دیدگاه ثبت کرد

استاد محمد امین فضلی
استاد محمد امین فضلی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد احسان عارفیان
استاد احسان عارفیان
دانشگاه تهران
استاد سید حبیب موسوی جهرمی
استاد سید حبیب موسوی جهرمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
استاد احسان ساده
استاد احسان ساده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
استاد مصطفی شاهمرادی
استاد مصطفی شاهمرادی
دانشگاه تهران
استاد علینقی مشایخی
استاد علینقی مشایخی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد سید مهدی جامعی
استاد سید مهدی جامعی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
استاد محمدباقر شمس الهی
استاد محمدباقر شمس الهی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد سیروس عسگری
استاد سیروس عسگری
دانشگاه صنعتی شریف
استاد سید بابک علوی
استاد سید بابک علوی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد اصغر مولایی دهکردی
استاد اصغر مولایی دهکردی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد پروانه پرچکانی
استاد پروانه پرچکانی
دانشگاه علم و فرهنگ
استاد علیرضا اجلالی
استاد علیرضا اجلالی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد مرجان سیدی
استاد مرجان سیدی
دانشگاه تهران
استاد محمدعلی آموزگار
استاد محمدعلی آموزگار
دانشگاه تهران
استاد مانی زارعی
استاد مانی زارعی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
استاد سعید اکبری
استاد سعید اکبری
دانشگاه صنعتی شریف
استاد محسن بهرام گیری
استاد محسن بهرام گیری
دانشگاه صنعتی شریف
استاد مجید پورانوری
استاد مجید پورانوری
دانشگاه صنعتی شریف
استاد حسین محسنی
استاد حسین محسنی
دانشگاه تهران
استاد حمیدرضا مداح حسینی
استاد حمیدرضا مداح حسینی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد مجتبی موحدی
استاد مجتبی موحدی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد افسانه پورجم
استاد افسانه پورجم
دانشگاه علم و فرهنگ
استاد فرشاد فاطمی
استاد فرشاد فاطمی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد سید ابراهیم ابطحی
استاد سید ابراهیم ابطحی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد محمود بهمن آبادی
استاد محمود بهمن آبادی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد شاهین حسابی
استاد شاهین حسابی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد حمیدرضا ربیعی
استاد حمیدرضا ربیعی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد آمنه رضایوف
استاد آمنه رضایوف
دانشگاه تهران
استاد علیرضا رنجبر مطلق
استاد علیرضا رنجبر مطلق
دانشگاه صنعتی شریف
استاد امین زاهدی خامنه
استاد امین زاهدی خامنه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد
استاد عبدالرضا سیمچی
استاد عبدالرضا سیمچی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد کسری علیشاهی
استاد کسری علیشاهی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد مهدی فردمنش
استاد مهدی فردمنش
دانشگاه صنعتی شریف
استاد محسن کاظمی نژاد
استاد محسن کاظمی نژاد
دانشگاه صنعتی شریف
استاد امیرحسین کوکبی
استاد امیرحسین کوکبی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد محمدرضا محمدی
استاد محمدرضا محمدی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد بهمن مهری
استاد بهمن مهری
دانشگاه صنعتی شریف
استاد محمدتقی نبوی رضوی
استاد محمدتقی نبوی رضوی
دانشگاه تهران
استاد نیما یزدان بخش
استاد نیما یزدان بخش
دانشگاه تهران
استاد مهدی فقیهی
استاد مهدی فقیهی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
استاد مسعود نیلی
استاد مسعود نیلی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد محمد وصال
استاد محمد وصال
دانشگاه صنعتی شریف
استاد منوچهر نجمی
استاد منوچهر نجمی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد حمید ضرابی زاده
استاد حمید ضرابی زاده
دانشگاه صنعتی شریف
استاد ربابه غفوری
استاد ربابه غفوری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
استاد محمدرضا پورنکی
استاد محمدرضا پورنکی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد حمید سربازی آزاد
استاد حمید سربازی آزاد
دانشگاه صنعتی شریف
استاد محسن گرامی
استاد محسن گرامی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
استاد مهدی مزینانی
استاد مهدی مزینانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
استاد محمد ایزدی
استاد محمد ایزدی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد غلامرضا پیر چراغی
استاد غلامرضا پیر چراغی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد رسول جلیلی
استاد رسول جلیلی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد محمد حلالی
استاد محمد حلالی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد مجید صنایع پسند
استاد مجید صنایع پسند
دانشگاه تهران
استاد پروین عباچی
استاد پروین عباچی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد حمیدرضا فرهادی
استاد حمیدرضا فرهادی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد بهرام قنبری
استاد بهرام قنبری
دانشگاه صنعتی شریف
استاد حسن میریان حسین آبادی
استاد حسن میریان حسین آبادی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد اکرم رضا
استاد اکرم رضا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
استاد راحیل حسینی
استاد راحیل حسینی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
استاد سید وحید سادات پورکاشانی
استاد سید وحید سادات پورکاشانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
استاد سید روح الله موسوی طیبی
استاد سید روح الله موسوی طیبی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
استاد مصطفی حقی کاشانی
استاد مصطفی حقی کاشانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
استاد مهدی احسان
استاد مهدی احسان
دانشگاه صنعتی شریف
استاد سعید افشارنیا
استاد سعید افشارنیا
دانشگاه تهران
استاد جعفر حبیبی
استاد جعفر حبیبی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد ابوالقاسم دولتی
استاد ابوالقاسم دولتی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد علی کرمانشاه
استاد علی کرمانشاه
دانشگاه صنعتی شریف
استاد علی محمد افشین همت یار
استاد علی محمد افشین همت یار
دانشگاه صنعتی شریف
استاد حسن منصف
استاد حسن منصف
دانشگاه تهران
استاد زین العابدین نوابی شیرازی
استاد زین العابدین نوابی شیرازی
دانشگاه تهران
استاد منوچهر جهانیان
استاد منوچهر جهانیان
دانشگاه علم و فرهنگ
استاد زهرا نادعلی پور
استاد زهرا نادعلی پور
دانشگاه علم و فرهنگ
استاد محمد صبری
استاد محمد صبری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
استاد علیرضا فیض بخش
استاد علیرضا فیض بخش
دانشگاه صنعتی شریف
استاد ناصر کرمی
استاد ناصر کرمی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد محمد نیک روان
استاد محمد نیک روان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
استاد یاسمن سلمکی
استاد یاسمن سلمکی
دانشگاه تهران
استاد حمید بیگی
استاد حمید بیگی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد مسعود عسکری
استاد مسعود عسکری
دانشگاه صنعتی شریف
استاد حسین یوزباشی زاده
استاد حسین یوزباشی زاده
دانشگاه صنعتی شریف
استاد علی ولی زاده
استاد علی ولی زاده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
استاد عبدالله افشار
استاد عبدالله افشار
دانشگاه صنعتی شریف
استاد علی نعمتی
استاد علی نعمتی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد مهران سپهری
استاد مهران سپهری
دانشگاه صنعتی شریف
استاد صدیقه خوشنویس
استاد صدیقه خوشنویس
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
استاد شاهرخ صفریان
استاد شاهرخ صفریان
دانشگاه تهران
استاد روح الله توکلی
استاد روح الله توکلی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد وحیده حسن زاده
استاد وحیده حسن زاده
دانشگاه تهران
استاد سید حمید حسینی
استاد سید حمید حسینی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد شاهین زارع مبارکه
استاد شاهین زارع مبارکه
دانشگاه تهران
استاد عباس نجفی زاده
استاد عباس نجفی زاده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
استاد هومن رحیمی
استاد هومن رحیمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد
استاد مسعود فرونچی
استاد مسعود فرونچی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد امید نعیمی فر
استاد امید نعیمی فر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد
استاد محمد غلامزاده محمودی
استاد محمد غلامزاده محمودی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد فهیمه ملکوتی
استاد فهیمه ملکوتی
دانشگاه علم و فرهنگ
استاد امیرحسین امیرخانی
استاد امیرحسین امیرخانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
استاد علی برومندنیا
استاد علی برومندنیا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان
آزاد اسلامی واحد صوفیان
دانشگاه کردستان
کردستان
دانشگاه صنعتی شریف
صنعتی شریف
دانشگاه علامه طباطبایی
علامه طباطبایی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
آزاد اسلامی واحد شهر قدس
دانشگاه صنعتی سهند
صنعتی سهند
دانشگاه علم و فرهنگ
علم و فرهنگ
دانشگاه تربیت مدرس
تربیت مدرس
دانشگاه شهید بهشتی
شهید بهشتی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد
آزاد اسلامی واحد ملارد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
tina asgari
tina asgari
22 دیدگاه تا کنون
شبنم امامی
شبنم امامی
19 دیدگاه تا کنون
Mohammad Farrokhi
Mohammad Farrokhi
14 دیدگاه تا کنون
آقای نوژن جلیله وندی
آقای نوژن جلیله وندی
آزاد اسلامی واحد تهران شرق
14 دیدگاه تا کنون
البرز افلاطونیان
البرز افلاطونیان
صنعتی شریف
فناوری اطلاعات و ارتباطات
12 دیدگاه تا کنون
محمد نائینی زاده
محمد نائینی زاده
آزاد اسلامی واحد شهر قدس
11 دیدگاه تا کنون
نایینی نایینی
نایینی نایینی
10 دیدگاه تا کنون
پرديس طلايي
پرديس طلايي
آزاد اسلامی واحد شهر قدس
8 دیدگاه تا کنون
سعید کریمی
سعید کریمی
آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
مهندسی عمران
7 دیدگاه تا کنون
الهه طاهری
الهه طاهری
7 دیدگاه تا کنون
علی صبوری
علی صبوری
صنعتی شریف
6 دیدگاه تا کنون
پیام ادیب
پیام ادیب
علامه طباطبایی
مترجمی زبان انگلیسی
5 دیدگاه تا کنون
بهاره خادمی
بهاره خادمی
5 دیدگاه تا کنون
mohamd alipor
mohamd alipor
آزاد اسلامی واحد ملارد
4 دیدگاه تا کنون
Saeed Jfr
Saeed Jfr
آزاد اسلامی واحد رباط کریم
4 دیدگاه تا کنون
سیاوش گلابی
سیاوش گلابی
مهندسی کامپیوتر
3 دیدگاه تا کنون

با ثبت نام در استادیو و ثبت اولین دیدگاه، از استادیو کدهای تخفیف هیجان‌انگیز هدیه بگیر!!!

ostadio_logo
تمامی حقوق متعلق به استادیو میباشد و هرگونه بهره برداری پیگرد قانونی دارد - قدرت گرفته از Raykaad