نقد و بررسی اساتید

استادی با این مشخصات یافت نشد!
حسیین عبیدی
حسیین عبیدی
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
محمد طلوعی
محمد طلوعی
دانشگاه تبریز
محمد ظاهری
محمد ظاهری
دانشگاه تبریز
ناصر فرهادی
ناصر فرهادی
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
عباس عباس زاده
عباس عباس زاده
دانشگاه تبریز
کرامت اله زندی قشقایی
کرامت اله زندی قشقایی
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
بهروز یزدان پناه
بهروز یزدان پناه
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
نسرین زحمت کشان
نسرین زحمت کشان
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
ناصر صنوبر
ناصر صنوبر
دانشگاه تبریز
افشین منصوریان
افشین منصوریان
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
زهرا دانشیار
زهرا دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
کریم عباسیان
کریم عباسیان
دانشگاه تبریز
مهرداد طرفدار حق
مهرداد طرفدار حق
دانشگاه تبریز
جهانبخش وحدت نژاد
جهانبخش وحدت نژاد
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
رضا حسین پور دهنو
رضا حسین پور دهنو
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
محمدعلی طینتی
محمدعلی طینتی
دانشگاه تبریز
زهره کریمی
زهره کریمی
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
نعیم عبدی
نعیم عبدی
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
محمد ظهرابی
محمد ظهرابی
دانشگاه تبریز
مریم طهماسب پور
مریم طهماسب پور
دانشگاه تبریز
محمدرضا عبدالله نژاد
محمدرضا عبدالله نژاد
دانشگاه تبریز
حسین عبادی
حسین عبادی
دانشگاه تبریز
قدرت عبادی
قدرت عبادی
دانشگاه تبریز
عمران عباسپور
عمران عباسپور
دانشگاه تبریز
نصیر عامل
نصیر عامل
دانشگاه تبریز
سهیل عابر
سهیل عابر
دانشگاه تبریز
جلال پورانفرد
جلال پورانفرد
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
بابک عبداللهی پور
بابک عبداللهی پور
دانشگاه تبریز
ارسلان عزیزی
ارسلان عزیزی
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
زینب علیزاده
زینب علیزاده
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
بهنام علی پور
بهنام علی پور
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
حسین طایفی نصرآبادی
حسین طایفی نصرآبادی
دانشگاه تبریز
محمدرضا عابدی
محمدرضا عابدی
دانشگاه تبریز
حسین هجر
حسین هجر
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
مهدی عباپور
مهدی عباپور
دانشگاه تبریز
محمد عباس زاده
محمد عباس زاده
دانشگاه تبریز
ابوالقاسم هادی نیا
ابوالقاسم هادی نیا
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
اکبر رستمی نژاد
اکبر رستمی نژاد
دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
فهیمه ابراهیمی
فهیمه ابراهیمی
دانشگاه علامه طباطبایی
شیرین احمدنیا
شیرین احمدنیا
دانشگاه علامه طباطبایی
کریم اسدپور زینالی
کریم اسدپور زینالی
دانشگاه تبریز
مجید اسدی
مجید اسدی
دانشگاه اصفهان
محمدعلی اسدی گلمانخانه
محمدعلی اسدی گلمانخانه
دانشگاه ارومیه
میترا اطهری علاف
میترا اطهری علاف
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
زهرا اعتمادی فر
زهرا اعتمادی فر
دانشگاه اصفهان
محمد افشین وفایی
محمد افشین وفایی
دانشگاه تهران
علی اکبر احمدی دارانی
علی اکبر احمدی دارانی
دانشگاه اصفهان
مهناز اکبری
مهناز اکبری
دانشگاه علامه طباطبایی
فرهاد اکبری برومند
فرهاد اکبری برومند
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
ملیحه الزمان منصفی
ملیحه الزمان منصفی
دانشگاه شیراز
اشرف السادات شاه ولایتی
اشرف السادات شاه ولایتی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری
مجتبی امیری
مجتبی امیری
دانشگاه تهران
مصطفی آذرخشی
مصطفی آذرخشی
دانشگاه شهید بهشتی
وحید آگاه
وحید آگاه
دانشگاه علامه طباطبایی
مسعود آلگونه جونقانی
مسعود آلگونه جونقانی
دانشگاه اصفهان
مسعود آیت اللهی مهرجردی
مسعود آیت اللهی مهرجردی
دانشگاه اصفهان
حامد باغبان
حامد باغبان
دانشگاه تبریز
فرهاد بلاش
فرهاد بلاش
دانشگاه خوارزمی
رضا بهدری
رضا بهدری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق
مرتضی بهرام
مرتضی بهرام
دانشگاه ارومیه
علی بهرامی
علی بهرامی
دانشگاه اصفهان
مجید بوذری
مجید بوذری
دانشگاه اصفهان
هدی پاسدار
هدی پاسدار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
علی پاک
علی پاک
دانشگاه صنعتی شریف
علی پالیزبان
علی پالیزبان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
حسین پور زاهدی
حسین پور زاهدی
دانشگاه صنعتی شریف
امید پور علی
امید پور علی
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
تمامی حقوق متعلق به اُستادیو میباشد و هرگونه بهره برداری پیگرد قانونی دارد - قدرت گرفته از Raykaad