گودرز افتخارجهرمی

گودرز افتخارجهرمی

حقوق

درخواست اصلاح اطلاعات
به این استاد امتیاز دهید
دانشگاه‌های محل تدریس
 • نمره‌دهی
 • دانش تخصصی
 • جذابیت تدریس
 • سختی تکالیف
 • امتیاز ثبت شده
 • دیدگاه ثبت شده
 • 1
 • 1
اطلاعات تماس
اطلاعات تماس
دیدگاه‌ها
10 فروردین، 1399
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • نمره‌دهی
 • دانش تخصصی
 • جذابیت تدریس
 • سختی تکالیف

من با این استاد تاریخ حقوق داشتم. نمرم 16 شد.

عالم و پدری مهربان برای همه دانشجویان

 • انرژی مثبته
 • در دسترسه
 • دلسوزه
برچسب‌ها
 • 1 انرژی مثبته
 • 1 در دسترسه
 • 1 دلسوزه
اساتید مرتبط
علي اكبر گرجي ازندرياني
علي اكبر گرجي ازندرياني
دانشگاه شهید بهشتی
مجتبي قاسمي
مجتبي قاسمي
دانشگاه شهید بهشتی
صادق ضيائي بيگدلي
صادق ضيائي بيگدلي
دانشگاه شهید بهشتی
سعيد شجاعي اراني
سعيد شجاعي اراني
دانشگاه شهید بهشتی
محمدجواد صفار
محمدجواد صفار
دانشگاه شهید بهشتی
عباس قاسمي حامد
عباس قاسمي حامد
دانشگاه شهید بهشتی
اميرحسن نيازپور
اميرحسن نيازپور
دانشگاه شهید بهشتی
سيدعليرضا ميركمالي
سيدعليرضا ميركمالي
دانشگاه شهید بهشتی
نسرين مهرا
نسرين مهرا
دانشگاه شهید بهشتی
رجب گلدوست جويباري
رجب گلدوست جويباري
دانشگاه شهید بهشتی
جعفر كوشا
جعفر كوشا
دانشگاه شهید بهشتی
عبدالهادي وحيدي فردوسي
عبدالهادي وحيدي فردوسي
دانشگاه شهید بهشتی
حميدرضا نيكبخت فيني
حميدرضا نيكبخت فيني
دانشگاه شهید بهشتی
علي صفاري
علي صفاري
دانشگاه شهید بهشتی
مصطفي السان
مصطفي السان
دانشگاه شهید بهشتی
محمدجعفر قنبري جهرمي
محمدجعفر قنبري جهرمي
دانشگاه شهید بهشتی
سيدمحمد قاري سيدفاطمه
سيدمحمد قاري سيدفاطمه
دانشگاه شهید بهشتی
هدايت اله فلسفي
هدايت اله فلسفي
دانشگاه شهید بهشتی
سيدهادي محمودي
سيدهادي محمودي
دانشگاه شهید بهشتی
اسداله ياوري
اسداله ياوري
دانشگاه شهید بهشتی
امير نيك پي
امير نيك پي
دانشگاه شهید بهشتی
محسن عبدالهي
محسن عبدالهي
دانشگاه شهید بهشتی
رحيم نوبهار
رحيم نوبهار
دانشگاه شهید بهشتی
قاسم محمدی
قاسم محمدی
دانشگاه شهید بهشتی
سيدمصطفي محقق احمدآبادي
سيدمصطفي محقق احمدآبادي
دانشگاه شهید بهشتی
عرفان شمس
عرفان شمس
دانشگاه شهید بهشتی
حسین میرمحمد صادقی
حسین میرمحمد صادقی
دانشگاه شهید بهشتی
علیرضا عالی پناه
علیرضا عالی پناه
دانشگاه شهید بهشتی
مهدی صبوری پور
مهدی صبوری پور
دانشگاه شهید بهشتی
باقر شاملو
باقر شاملو
دانشگاه شهید بهشتی
میرشهبیز شافع
میرشهبیز شافع
دانشگاه شهید بهشتی
حسین سیمایی صراف
حسین سیمایی صراف
دانشگاه شهید بهشتی
تمامی حقوق متعلق به اُستادیو میباشد و هرگونه بهره برداری پیگرد قانونی دارد - قدرت گرفته از Raykaad