• نمره‌دهی
 • دانش تخصصی
 • جذابیت تدریس
 • سختی تکالیف
 • امتیاز ثبت شده
 • دیدگاه ثبت شده
 • 1
 • 0
اطلاعات تماس
اطلاعات تماس
دیدگاه‌ها
07 مهر، 1398
 • 1
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • نمره‌دهی
 • دانش تخصصی
 • جذابیت تدریس
 • سختی تکالیف

من با این استاد gis داشتم. نمرم 17 شد.

اساتید مرتبط
محمدحسن وحید نیا
محمدحسن وحید نیا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سارا نهیبی
سارا نهیبی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
پروین نصیری
پروین نصیری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سید محمدرضا میری لواسانی
سید محمدرضا میری لواسانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
حسین موسوی فاطمی
حسین موسوی فاطمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سید مسعود منوری
سید مسعود منوری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
نبی الله منصوری
نبی الله منصوری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
محمدرضا مقدم
محمدرضا مقدم
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
فرامرز معطر
فرامرز معطر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
علی محمدی
علی محمدی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
علی ماشینچیان مرادی
علی ماشینچیان مرادی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سید محمد ماجدی
سید محمد ماجدی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
اکرم لملوک لاهیجانیان
اکرم لملوک لاهیجانیان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
داریوش کریمی
داریوش کریمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
حسن کریم زادگان
حسن کریم زادگان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سعید کاظمی
سعید کاظمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
پرگل قوام مصطفوی
پرگل قوام مصطفوی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
علیرضا قراگوزلو
علیرضا قراگوزلو
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
پروین فرشچی
پروین فرشچی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
فروغ فرساد
فروغ فرساد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سید محمدرضا فاطمی
سید محمدرضا فاطمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
حمیدرضا غفار زاده
حمیدرضا غفار زاده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
قاسمعلی عمرانی
قاسمعلی عمرانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
آبتین عطایی
آبتین عطایی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
فریده عتابی
فریده عتابی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مجید عباسپور طهرانی فر
مجید عباسپور طهرانی فر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
نصرت الله عباس زاده
نصرت الله عباس زاده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
زهرا عابدی
زهرا عابدی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
نسیم صحرایی نژاد
نسیم صحرایی نژاد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
شیرین شیرازیان
شیرین شیرازیان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سید محمود شریعت
سید محمود شریعت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
فریبا زمانی هرگلانی
فریبا زمانی هرگلانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
تمامی حقوق متعلق به اُستادیو میباشد و هرگونه بهره برداری پیگرد قانونی دارد - قدرت گرفته از Raykaad