• نمره‌دهی
 • دانش تخصصی
 • جذابیت تدریس
 • سختی تکالیف
 • امتیاز ثبت شده
 • دیدگاه ثبت شده
 • 1
 • 0
اطلاعات تماس
اطلاعات تماس
دیدگاه‌ها
07 مهر، 1398
 • 1
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • نمره‌دهی
 • دانش تخصصی
 • جذابیت تدریس
 • سختی تکالیف

من با این استاد gis داشتم. نمرم 17.00 شد.

End of content

No more pages to load

اساتید مرتبط
محمدحسن وحید نیا
محمدحسن وحید نیا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سارا نهیبی
سارا نهیبی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
پروین نصیری
پروین نصیری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سید محمدرضا میری لواسانی
سید محمدرضا میری لواسانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
حسین موسوی فاطمی
حسین موسوی فاطمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سید مسعود منوری
سید مسعود منوری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
نبی الله منصوری
نبی الله منصوری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
محمدرضا مقدم
محمدرضا مقدم
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
فرامرز معطر
فرامرز معطر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
علی محمدی
علی محمدی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
علی ماشینچیان مرادی
علی ماشینچیان مرادی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سید محمد ماجدی
سید محمد ماجدی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
اکرم لملوک لاهیجانیان
اکرم لملوک لاهیجانیان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
داریوش کریمی
داریوش کریمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
حسن کریم زادگان
حسن کریم زادگان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سعید کاظمی
سعید کاظمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
پرگل قوام مصطفوی
پرگل قوام مصطفوی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
علیرضا قراگوزلو
علیرضا قراگوزلو
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
پروین فرشچی
پروین فرشچی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
فروغ فرساد
فروغ فرساد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سید محمدرضا فاطمی
سید محمدرضا فاطمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
حمیدرضا غفار زاده
حمیدرضا غفار زاده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
قاسمعلی عمرانی
قاسمعلی عمرانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
آبتین عطایی
آبتین عطایی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
فریده عتابی
فریده عتابی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مجید عباسپور طهرانی فر
مجید عباسپور طهرانی فر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
نصرت الله عباس زاده
نصرت الله عباس زاده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
زهرا عابدی
زهرا عابدی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
نسیم صحرایی نژاد
نسیم صحرایی نژاد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
شیرین شیرازیان
شیرین شیرازیان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سید محمود شریعت
سید محمود شریعت
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
فریبا زمانی هرگلانی
فریبا زمانی هرگلانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
تمامی حقوق متعلق به استادیو میباشد و هرگونه بهره برداری پیگرد قانونی دارد - قدرت گرفته از Raykaad