استاد کسری علیشاهی

استاد کسری علیشاهی

ریاضی

به این استاد امتیاز دهید
 • امتیاز ثبت شده
 • دیدگاه ثبت شده
 • 1
 • 0
دانشگاه‌های محل تدریس
 • نمره‌دهی
 • دانش تخصصی
 • جذابیت تدریس
 • سختی تکالیف
اطلاعات تماس
29 تیر، 1398
 • 0
 • 0
دانشجو
 • نمره‌دهی
 • دانش تخصصی
 • جذابیت تدریس
 • سختی تکالیف

من با این استاد آمار داشتم. نمرم 19.00 شد.

 • احتمالات و کاربرد آن ها
 • آمار و کاربرد آن
 • تحلیل داده
 • فرآیندهای تصادفی
 • نظریه احتمالات
 • نظریه آمار
 • فرآیندهای تصادفی پیشرفته
 • آنالیز تصادفی
 • مباحث در احتمال
 • مباحثی در آمار
 • آنالیز فوریه
 • آنالیز مختلط
 • آنالیز حقیقی
 • ریاضی عمومی
 • مقدمه ای بر ریاضیات
 • 1 بازخور مثبت می‌ده
 • 1 حسابی کار می‌کشه
 • 1 دلسوزه
استاد داریوش شادمان
استاد داریوش شادمان
دانشگاه صنعتی شریف
استاد حمیدرضا فنایی
استاد حمیدرضا فنایی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد محمدعلی نجفی
استاد محمدعلی نجفی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد بهمن مهری
استاد بهمن مهری
دانشگاه صنعتی شریف
استاد محمد مهدوی حزاوهی
استاد محمد مهدوی حزاوهی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد نظام مهدوی امیری
استاد نظام مهدوی امیری
دانشگاه صنعتی شریف
استاد رضا مقدسی
استاد رضا مقدسی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد عبادالله محمودیان
استاد عبادالله محمودیان
دانشگاه صنعتی شریف
استاد محمد غلامزاده محمودی
استاد محمد غلامزاده محمودی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد محمدهادی فروغمند عربی
استاد محمدهادی فروغمند عربی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد حمیدرضا فرهادی
استاد حمیدرضا فرهادی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد مرتضی فتوحی فیروزآباد
استاد مرتضی فتوحی فیروزآباد
دانشگاه صنعتی شریف
استاد بیژن ظهوری زنگنه
استاد بیژن ظهوری زنگنه
دانشگاه صنعتی شریف
استاد سیاوش شهشهانی
استاد سیاوش شهشهانی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد محمد صفدری
استاد محمد صفدری
دانشگاه صنعتی شریف
استاد علیرضا زارعی
استاد علیرضا زارعی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد علیرضا رنجبر مطلق
استاد علیرضا رنجبر مطلق
دانشگاه صنعتی شریف
استاد محمدرضا رضوان
استاد محمدرضا رضوان
دانشگاه صنعتی شریف
استاد آرش رستگار
استاد آرش رستگار
دانشگاه صنعتی شریف
استاد امیر دانشگر
استاد امیر دانشگر
دانشگاه صنعتی شریف
استاد شهرام خزایی
استاد شهرام خزایی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد محمود حصارکی
استاد محمود حصارکی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد میرامید حاجی میرصادقی
استاد میرامید حاجی میرصادقی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد امیر جعفری
استاد امیر جعفری
دانشگاه صنعتی شریف
استاد یحیی تابش
استاد یحیی تابش
دانشگاه صنعتی شریف
استاد محمدرضا پورنکی
استاد محمدرضا پورنکی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد علیرضا بحرینی
استاد علیرضا بحرینی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد سعید اکبری
استاد سعید اکبری
دانشگاه صنعتی شریف
استاد مصطفی اصفهانی زاده
استاد مصطفی اصفهانی زاده
دانشگاه صنعتی شریف
استاد محمد اردشیر
استاد محمد اردشیر
دانشگاه صنعتی شریف
تمامی حقوق متعلق به استادیو میباشد و هرگونه بهره برداری پیگرد قانونی دارد - قدرت گرفته از Raykaad