• نمره‌دهی
 • دانش تخصصی
 • جذابیت تدریس
 • سختی تکالیف
 • امتیاز ثبت شده
 • دیدگاه ثبت شده
 • 1
 • 0
اطلاعات تماس
اطلاعات تماس
دروس ارائه شده
 • مباني تاریخ اجتماعي ایران
 • متون تخصصي
 • نظریه ھاي جامعه شناسي پیشرفته
 • نقدنظریه ھاي معاصرجامعه شناسي
 • تلفیق نظریه ھاي جامعه شناسي
 • متون تخصصي انگلیس
 • زبان تخصصي
دیدگاه‌ها
11 مهر، 1398
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • نمره‌دهی
 • دانش تخصصی
 • جذابیت تدریس
 • سختی تکالیف

من با این استاد نقدنظریه ھاي معاصرجامعه شناسي داشتم. نمرم 19 شد.

 • کلاسش تعاملیه
 • تدریس جذاب
 • پر انرژیه
برچسب‌ها
 • 1 کلاسش تعاملیه
 • 1 تدریس جذاب
 • 1 پر انرژیه
اساتید مرتبط
مریم یوسفی
مریم یوسفی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
ساسان ودیعه
ساسان ودیعه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
محمد مهدی لبیبی
محمد مهدی لبیبی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
سید رضا معینی
سید رضا معینی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
سعید معدنی
سعید معدنی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
حسن محدثی
حسن محدثی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
روزا کرم پور
روزا کرم پور
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
رضاعلی محسنی
رضاعلی محسنی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
طهمورث شیری
طهمورث شیری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
عالیه شکربیگی
عالیه شکربیگی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
فرح ترکمان
فرح ترکمان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
حسین آقاجانی مرساء
حسین آقاجانی مرساء
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
حمید انصاری
حمید انصاری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
تمامی حقوق متعلق به اُستادیو میباشد و هرگونه بهره برداری پیگرد قانونی دارد - قدرت گرفته از Raykaad