• نمره‌دهی
 • دانش تخصصی
 • جذابیت تدریس
 • سختی تکالیف
 • امتیاز ثبت شده
 • دیدگاه ثبت شده
 • 1
 • 0
اطلاعات تماس
اطلاعات تماس
دیدگاه‌ها
31 تیر، 1398
 • 1
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • نمره‌دهی
 • دانش تخصصی
 • جذابیت تدریس
 • سختی تکالیف

من با این استاد مکاترونیک داشتم. نمرم 20 شد.

 • کلاسش تعاملیه
 • نمره دهی شفاف
 • دلسوزه

برچسب‌ها
 • 1 دلسوزه
 • 1 کلاسش تعاملیه
 • 1 نمره دهی شفاف
اساتید مرتبط
محمد نوروزی
محمد نوروزی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
علیمحمد طهرانی
علیمحمد طهرانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
محمدجواد یزدان پناه
محمدجواد یزدان پناه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
محمد هم قلم
محمد هم قلم
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
محمدرضا نورانی
محمدرضا نورانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
سارا نوراله
سارا نوراله
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
محمدرضا نصیری
محمدرضا نصیری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
سید حسن میرحسینی دیلمان
سید حسن میرحسینی دیلمان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
عباس محمدی
عباس محمدی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
علی محمد طهرانی
علی محمد طهرانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
محمود محمد طاهری
محمود محمد طاهری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
محمد محبی
محمد محبی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
بهرام کیمیا قلم
بهرام کیمیا قلم
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
هومان کعبی
هومان کعبی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
اصغر کشتکار
اصغر کشتکار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
تورج کریمی مهرآبادی
تورج کریمی مهرآبادی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
حمید قدیری
حمید قدیری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
محمدرضا قادری کرکانی
محمدرضا قادری کرکانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
احمد فخاریان
احمد فخاریان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
حسن غفوری فرد
حسن غفوری فرد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
عبدالعلی عبدی پور
عبدالعلی عبدی پور
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
رضوان عباسی
رضوان عباسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
محمدعلی عبابافها
محمدعلی عبابافها
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
مهرداد عابدی
مهرداد عابدی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
خشایار صالحی نوبندگانی
خشایار صالحی نوبندگانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
محمد صادقی راد
محمد صادقی راد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
سید امید شهدی
سید امید شهدی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
علی شاه حسینی
علی شاه حسینی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
فرزاد رضوی
فرزاد رضوی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
مرتضی رحیمیان
مرتضی رحیمیان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
مرتضی رحمانی
مرتضی رحمانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
محمد دوسرانیان مقدم
محمد دوسرانیان مقدم
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
تمامی حقوق متعلق به اُستادیو میباشد و هرگونه بهره برداری پیگرد قانونی دارد - قدرت گرفته از Raykaad