• نمره‌دهی
  • دانش تخصصی
  • جذابیت تدریس
  • سختی تکالیف
  • امتیاز ثبت شده
  • دیدگاه ثبت شده
  • 0
  • 0
اطلاعات تماس
اطلاعات تماس
اساتید مرتبط
محمد وحید سبط
محمد وحید سبط
دانشگاه خوارزمی
پیمان همامی
پیمان همامی
دانشگاه خوارزمی
زهرا نیلفروشان
زهرا نیلفروشان
دانشگاه خوارزمی
غلامرضا نوری
غلامرضا نوری
دانشگاه خوارزمی
صیاد نجفی
صیاد نجفی
دانشگاه خوارزمی
ابوالفضل ناطقی
ابوالفضل ناطقی
دانشگاه خوارزمی
بهمن نادری
بهمن نادری
دانشگاه خوارزمی
سیده لیلی میرطاهری
سیده لیلی میرطاهری
دانشگاه خوارزمی
ابوالفضل میرزا زاده
ابوالفضل میرزا زاده
دانشگاه خوارزمی
مجتبی مهر آیین
مجتبی مهر آیین
دانشگاه خوارزمی
سید حسین مهاجری
سید حسین مهاجری
دانشگاه خوارزمی
آزاده منصوری
آزاده منصوری
دانشگاه خوارزمی
علی معصومی
علی معصومی
دانشگاه خوارزمی
افشین مشکوه الدینی
افشین مشکوه الدینی
دانشگاه خوارزمی
امیر مسعود صالحی
امیر مسعود صالحی
دانشگاه خوارزمی
محمد محمدی
محمد محمدی
دانشگاه خوارزمی
محمد لالی
محمد لالی
دانشگاه خوارزمی
جعفر کیوانی قمصری
جعفر کیوانی قمصری
دانشگاه خوارزمی
علی کیماسی خلجی
علی کیماسی خلجی
دانشگاه خوارزمی
منوچهر کلارستاقی
منوچهر کلارستاقی
دانشگاه خوارزمی
مریم کرمی
مریم کرمی
دانشگاه خوارزمی
علی کاتبی
علی کاتبی
دانشگاه خوارزمی
علی قنبری
علی قنبری
دانشگاه خوارزمی
محسن فلاح زواره
محسن فلاح زواره
دانشگاه خوارزمی
نسیم غنبر طهرانی
نسیم غنبر طهرانی
دانشگاه خوارزمی
فرشاد عشقی اصفهان
فرشاد عشقی اصفهان
دانشگاه خوارزمی
مریم عاملی
مریم عاملی
دانشگاه خوارزمی
هادی صبوری
هادی صبوری
دانشگاه خوارزمی
بهروز شیرگیر
بهروز شیرگیر
دانشگاه خوارزمی
هادی شهیر
هادی شهیر
دانشگاه خوارزمی
محسن شهروزی
محسن شهروزی
دانشگاه خوارزمی
جمشید شنبه زاده
جمشید شنبه زاده
دانشگاه خوارزمی
تمامی حقوق متعلق به اُستادیو میباشد و هرگونه بهره برداری پیگرد قانونی دارد - قدرت گرفته از Raykaad