• نمره‌دهی
  • دانش تخصصی
  • جذابیت تدریس
  • سختی تکالیف
  • امتیاز ثبت شده
  • دیدگاه ثبت شده
  • 0
  • 0
اطلاعات تماس
اطلاعات تماس
اساتید مرتبط
لادن یونسی اصل
لادن یونسی اصل
دانشگاه علوم پزشکی ایران
علی یگانه
علی یگانه
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رخساره یکه یزدان دوست
رخساره یکه یزدان دوست
دانشگاه علوم پزشکی ایران
حمیدرضا یزدی
حمیدرضا یزدی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
گلاره وهاب زاده
گلاره وهاب زاده
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رضا وقردوست
رضا وقردوست
دانشگاه علوم پزشکی ایران
محمد وزیری
محمد وزیری
دانشگاه علوم پزشکی ایران
جلال واحدیان اردکانی
جلال واحدیان اردکانی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
محمود هورمند
محمود هورمند
دانشگاه علوم پزشکی ایران
راحله هدایتی
راحله هدایتی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
علیرضا هجرتی
علیرضا هجرتی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
روشنک هاشمی نسب زواره
روشنک هاشمی نسب زواره
دانشگاه علوم پزشکی ایران
مسیح هاشمی خوراسگانی
مسیح هاشمی خوراسگانی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
اکرم هاشمی
اکرم هاشمی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
فاطمه هادی
فاطمه هادی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
یاسمن هادی
یاسمن هادی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
نوید نیلفروشان
نوید نیلفروشان
دانشگاه علوم پزشکی ایران
فرشاد نیکویی
فرشاد نیکویی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
علیرضا نیکوفر
علیرضا نیکوفر
دانشگاه علوم پزشکی ایران
نسیم نیکوبخت
نسیم نیکوبخت
دانشگاه علوم پزشکی ایران
مهدی نیکوبخت
مهدی نیکوبخت
دانشگاه علوم پزشکی ایران
مهدی نیکخواه
مهدی نیکخواه
دانشگاه علوم پزشکی ایران
فرناز نیکبخت
فرناز نیکبخت
دانشگاه علوم پزشکی ایران
لیلا نیسانی سامانی
لیلا نیسانی سامانی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
محمد نیاکان لاهیجی
محمد نیاکان لاهیجی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
کامبیز نوین
کامبیز نوین
دانشگاه علوم پزشکی ایران
صمد نوری زاد
صمد نوری زاد
دانشگاه علوم پزشکی ایران
علیرضا نوروزی
علیرضا نوروزی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
میترا نوربخش
میترا نوربخش
دانشگاه علوم پزشکی ایران
شبنم نوحه سرا
شبنم نوحه سرا
دانشگاه علوم پزشکی ایران
ملیحه نوبخت
ملیحه نوبخت
دانشگاه علوم پزشکی ایران
آرزو نهاوندی
آرزو نهاوندی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
تمامی حقوق متعلق به اُستادیو میباشد و هرگونه بهره برداری پیگرد قانونی دارد - قدرت گرفته از Raykaad