• نمره‌دهی
  • دانش تخصصی
  • جذابیت تدریس
  • سختی تکالیف
  • امتیاز ثبت شده
  • دیدگاه ثبت شده
  • 0
  • 0
اطلاعات تماس
اطلاعات تماس
اساتید مرتبط
محمدرضا مهیاری نیا
محمدرضا مهیاری نیا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
محمد مهدی منتظری
محمد مهدی منتظری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
سعید قبادی
سعید قبادی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
علیرضا فرجی
علیرضا فرجی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
اعظم صادقی
اعظم صادقی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
مریم شریف دوست
مریم شریف دوست
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
عبدالعلی روح الهی
عبدالعلی روح الهی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
احمد حکیم
احمد حکیم
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
سعید جهانگیری
سعید جهانگیری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
طوبی جبروتیان
طوبی جبروتیان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
محمد تقی اکبری
محمد تقی اکبری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
جهانشاه الهیاری
جهانشاه الهیاری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
جواد اشکبوس اصفهانی
جواد اشکبوس اصفهانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
سعید اخوان
سعید اخوان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
تمامی حقوق متعلق به اُستادیو میباشد و هرگونه بهره برداری پیگرد قانونی دارد - قدرت گرفته از Raykaad