• نمره‌دهی
 • دانش تخصصی
 • جذابیت تدریس
 • سختی تکالیف
 • امتیاز ثبت شده
 • دیدگاه ثبت شده
 • 1
 • 0
اطلاعات تماس
اطلاعات تماس
دیدگاه‌ها
01 خرداد، 1399
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • نمره‌دهی
 • دانش تخصصی
 • جذابیت تدریس
 • سختی تکالیف

من با این استاد زبان تخصصی داشتم. نمرم 18 شد.

 • انرژی مثبته
 • در دسترسه
 • حسابی کار می‌کشه
برچسب‌ها
 • 1 انرژی مثبته
 • 1 در دسترسه
 • 1 حسابی کار می‌کشه
اساتید مرتبط
هاشم یعقوبی چهلگز
هاشم یعقوبی چهلگز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
یاور نورمحمدی زیبا
یاور نورمحمدی زیبا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
محمدحسین نصیرتبریزی
محمدحسین نصیرتبریزی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
بشیر ندایی شکراب
بشیر ندایی شکراب
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
فاطمه ناصحی
فاطمه ناصحی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
المیرا میکاییلی اگاه
المیرا میکاییلی اگاه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
ناصر میکاییل وند
ناصر میکاییل وند
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
خیرالله مهرانی
خیرالله مهرانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
سحر مهاجری
سحر مهاجری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
مرضیه مسیبی
مرضیه مسیبی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
نیر محمدیان طریقی
نیر محمدیان طریقی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
ندا گسیلی
ندا گسیلی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
فرزانه فرهنگ بافتانی
فرزانه فرهنگ بافتانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
فاطمه فرضی
فاطمه فرضی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
فرناز فرزانه دهکردی
فرناز فرزانه دهکردی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
منوچهر فرجامی نژاد
منوچهر فرجامی نژاد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
نازنین فاطمیان
نازنین فاطمیان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
الهام عزت زاده
الهام عزت زاده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
سعید عبادی
سعید عبادی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
محمد ضعیفی زاده
محمد ضعیفی زاده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
علی صادقیان مریان
علی صادقیان مریان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
مصطفی شمس
مصطفی شمس
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
علی شامل
علی شامل
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
نسترن سهرابی گیلانی
نسترن سهرابی گیلانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
فرشید سلیمی ننه کران
فرشید سلیمی ننه کران
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
حسین سعادتی
حسین سعادتی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
سمیه رستم زاده منصور
سمیه رستم زاده منصور
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
محمد یعقوب رحیمی اردبیلی
محمد یعقوب رحیمی اردبیلی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
محمد خدادادی مقدم
محمد خدادادی مقدم
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
حسن حسین زاده
حسن حسین زاده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
وحیده حدیقه رضوان
وحیده حدیقه رضوان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
رئوف جباری
رئوف جباری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
تمامی حقوق متعلق به اُستادیو میباشد و هرگونه بهره برداری پیگرد قانونی دارد - قدرت گرفته از Raykaad