• نمره‌دهی
 • دانش تخصصی
 • جذابیت تدریس
 • سختی تکالیف
 • امتیاز ثبت شده
 • دیدگاه ثبت شده
 • 1
 • 0
اطلاعات تماس
اطلاعات تماس
دیدگاه‌ها
06 بهمن، 1398
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • نمره‌دهی
 • دانش تخصصی
 • جذابیت تدریس
 • سختی تکالیف

من با این استاد روش تحقیق داشتم. نمرم 20 شد.

 • کلاسش تعاملیه
 • خوش بیانه
 • تدریس جذاب

برچسب‌ها
 • 1 کلاسش تعاملیه
 • 1 خوش بیانه
 • 1 تدریس جذاب
اساتید مرتبط
عاطفه نژاد محمد نامقی
عاطفه نژاد محمد نامقی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
بانودخت نجفیان پور
بانودخت نجفیان پور
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
محسن منصوری‌فر
محسن منصوری‌فر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
سعید ملیحی الذاکرینی
سعید ملیحی الذاکرینی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
ملکه مشهدی‌فراهانی
ملکه مشهدی‌فراهانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
مریم مشایخ
مریم مشایخ
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
طاهره مسگرهروی
طاهره مسگرهروی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
فرحناز مسچی
فرحناز مسچی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
فاطمه محمدی شیرمحله
فاطمه محمدی شیرمحله
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
زهرا لبادی
زهرا لبادی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
احمد کربلایی محمد ‌میگونی
احمد کربلایی محمد ‌میگونی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
آدیس کراسکیان موجمباری
آدیس کراسکیان موجمباری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
محمدرضا صیرفی
محمدرضا صیرفی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
علیرضا شکرگزار
علیرضا شکرگزار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
شیدا سوداگر
شیدا سوداگر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
مهران سرداری پور
مهران سرداری پور
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
معصومه ژیانرباقری
معصومه ژیانرباقری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
فاطمه زم
فاطمه زم
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
سیمین رونقی
سیمین رونقی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
طاهره رنجبری پور
طاهره رنجبری پور
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
زهره رافضی
زهره رافضی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
مونا دریاافزون
مونا دریاافزون
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
عصمت دانش
عصمت دانش
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
محمدرضا حکمی
محمدرضا حکمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
مرجان حسین زاده تقوایی
مرجان حسین زاده تقوایی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
رمضان جهانیان
رمضان جهانیان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
بیوک تاجری
بیوک تاجری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
جاوید پیمانی
جاوید پیمانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
سارا پاشنگ
سارا پاشنگ
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
مریم بهرامی هیدجی
مریم بهرامی هیدجی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
محمدرضا بلیاد
محمدرضا بلیاد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
احمد برجعلی
احمد برجعلی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
تمامی حقوق متعلق به اُستادیو میباشد و هرگونه بهره برداری پیگرد قانونی دارد - قدرت گرفته از Raykaad