• نمره‌دهی
 • دانش تخصصی
 • جذابیت تدریس
 • سختی تکالیف
 • امتیاز ثبت شده
 • دیدگاه ثبت شده
 • 2
 • 0
اطلاعات تماس
اطلاعات تماس
دیدگاه‌ها
14 بهمن، 1398
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • نمره‌دهی
 • دانش تخصصی
 • جذابیت تدریس
 • سختی تکالیف

من با این استاد سیالات داشتم. نمرم 15 شد.

 • خوش بیانه
 • تدریس جذاب
 • پر انرژیه
01 دی، 1398
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • نمره‌دهی
 • دانش تخصصی
 • جذابیت تدریس
 • سختی تکالیف

من با این استاد سیالات داشتم. نمرم 18 شد.

 • محترمه
 • تدریس جذاب
 • منعطفه

برچسب‌ها
 • 2 تدریس جذاب
 • 1 منعطفه
 • 1 خوش بیانه
 • 1 پر انرژیه
 • 1 محترمه
اساتید مرتبط
مهدی یوسفی فرد
مهدی یوسفی فرد
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
كامیار نیكزادفر
كامیار نیكزادفر
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
محمدجواد میرنیا هریكندهی
محمدجواد میرنیا هریكندهی
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مرتضی میانسری كاوزن
مرتضی میانسری كاوزن
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
علی معظمی گودرزی
علی معظمی گودرزی
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
حمیدرضا محمدی دانیالی
حمیدرضا محمدی دانیالی
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
قربان محمدعلی نژاد
قربان محمدعلی نژاد
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
حمید گرجی
حمید گرجی
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مفید گرجی
مفید گرجی
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
موسی فرهادی
موسی فرهادی
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
علیرضا فتحی
علیرضا فتحی
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
كورش صدیقی
كورش صدیقی
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
محسن شیخ الاسلامی كندلوسی
محسن شیخ الاسلامی كندلوسی
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
محسن شاكری
محسن شاكری
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
علی اكبر رنجبر
علی اكبر رنجبر
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
عباس رامیار
عباس رامیار
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
عباس ذوالفقاری
عباس ذوالفقاری
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
داود دومیری گنجی
داود دومیری گنجی
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مرتضی دردل
مرتضی دردل
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
علی حسنی
علی حسنی
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
محمد حسن قاسمی
محمد حسن قاسمی
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
امید جهانیان
امید جهانیان
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
رمضانعلی جعفری تلوكلایی
رمضانعلی جعفری تلوكلایی
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
سعید تصدیقی
سعید تصدیقی
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
محمدهادی پاشائی
محمدهادی پاشائی
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
محمد بخشی جویباری
محمد بخشی جویباری
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
علی محمد باغستانی
علی محمد باغستانی
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
حمید باصری
حمید باصری
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مجتبی آقاجانی دلاور
مجتبی آقاجانی دلاور
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مجید الیاسی
مجید الیاسی
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
رضا اكبری آلاشتی
رضا اكبری آلاشتی
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
حامد افراسیاب
حامد افراسیاب
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
تمامی حقوق متعلق به اُستادیو میباشد و هرگونه بهره برداری پیگرد قانونی دارد - قدرت گرفته از Raykaad