استاد محمود بهمن آبادی

استاد محمود بهمن آبادی

فیزیک

به این استاد امتیاز دهید
 • امتیاز ثبت شده
 • دیدگاه ثبت شده
 • 2
 • 1
دانشگاه‌های محل تدریس
 • نمره‌دهی
 • دانش تخصصی
 • جذابیت تدریس
 • سختی تکالیف
اطلاعات تماس
13 مرداد، 1398
 • 0
 • 0
دانشجو
 • نمره‌دهی
 • دانش تخصصی
 • جذابیت تدریس
 • سختی تکالیف

من با این استاد فیزیک 2 داشتم. نمرم 16.00 شد.

05 تیر، 1398
 • 0
 • 0
دانشجو
 • نمره‌دهی
 • دانش تخصصی
 • جذابیت تدریس
 • سختی تکالیف

من با این استاد فیزیک عمومی ۲ داشتم.

بهترین استاد فیزیک پایه شریف :))

 • مکانیک تحلیلی 1 و 2
 • الکترومغناطیس 1 و 2
 • فیزیک عمومی 1
 • آزمایشگاه فیزیک 1
 • آزمایشگاه فیزیک 2
 • ستاره شناسی
 • فیزیک نجومی 1
 • اشعه های کیهانی
 • فیزیک عمومی 2
 • 2 به دانشجو احترام میذاره
 • 1 بیرون کلاس در دسترسه
 • 2 دلسوزه
 • 1 منعطفه و با دانشجو راه میاد
استاد رضا رضایی
استاد رضا رضایی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد صادق رئیسی
استاد صادق رئیسی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد علی اسفندیار
استاد علی اسفندیار
دانشگاه صنعتی شریف
استاد عباس انوری
استاد عباس انوری
دانشگاه صنعتی شریف
استاد محمدعلی وساقی
استاد محمدعلی وساقی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد محمدرضا هدایتی دزفولی
استاد محمدرضا هدایتی دزفولی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد ناصر نفری
استاد ناصر نفری
دانشگاه صنعتی شریف
استاد نعیمه ناصری
استاد نعیمه ناصری
دانشگاه صنعتی شریف
استاد سید محمد مهدوی
استاد سید محمد مهدوی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد رضا منصوری
استاد رضا منصوری
دانشگاه صنعتی شریف
استاد سامان مقیمی عراقی
استاد سامان مقیمی عراقی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد علی مقصومی
استاد علی مقصومی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد لاله معمارزاده
استاد لاله معمارزاده
دانشگاه صنعتی شریف
استاد بهرام مشهون
استاد بهرام مشهون
دانشگاه صنعتی شریف
استاد علیرضا مشفق
استاد علیرضا مشفق
دانشگاه صنعتی شریف
استاد عبدالله لنگری
استاد عبدالله لنگری
دانشگاه صنعتی شریف
استاد مهدی گلشنی
استاد مهدی گلشنی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد وحید کریم پور
استاد وحید کریم پور
دانشگاه صنعتی شریف
استاد مهدی کارگریان
استاد مهدی کارگریان
دانشگاه صنعتی شریف
استاد هدی قدسی
استاد هدی قدسی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد فرناز فرنام
استاد فرناز فرنام
دانشگاه صنعتی شریف
استاد سمیه فردین دوست
استاد سمیه فردین دوست
دانشگاه صنعتی شریف
استاد جلال صمیمی
استاد جلال صمیمی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد رسول صادقی
استاد رسول صادقی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد ندا صدوقی
استاد ندا صدوقی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد ساره شهیدانی
استاد ساره شهیدانی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد سید سعید سیوف جهرمی
استاد سید سعید سیوف جهرمی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد سید نادر سید ریحانی
استاد سید نادر سید ریحانی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد سعیده سرابدنی تفرشی
استاد سعیده سرابدنی تفرشی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد زهرا سادات حسینی
استاد زهرا سادات حسینی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد شاهین روحانی
استاد شاهین روحانی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد علی رضاخانی
استاد علی رضاخانی
دانشگاه صنعتی شریف
تمامی حقوق متعلق به استادیو میباشد و هرگونه بهره برداری پیگرد قانونی دارد - قدرت گرفته از Raykaad