استاد حمید بیگی

استاد حمید بیگی

مهندسی کامپیوتر

به این استاد امتیاز دهید
 • امتیاز ثبت شده
 • دیدگاه ثبت شده
 • 1
 • 0
دانشگاه‌های محل تدریس
 • نمره‌دهی
 • دانش تخصصی
 • جذابیت تدریس
 • سختی تکالیف
اطلاعات تماس
15 فروردین، 1398
 • 0
 • 0
دانشجو
 • نمره‌دهی
 • دانش تخصصی
 • جذابیت تدریس
 • سختی تکالیف

من با این استاد طراحی الگوریتم داشتم.

 • مبانی نظریه یادگیری ماشین
 • یادگیری ماشین
 • داده کاوی
استاد محمدحسین روحبان
استاد محمدحسین روحبان
دانشگاه صنعتی شریف
استاد حسن میریان حسین آبادی
استاد حسن میریان حسین آبادی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد قاسم میرعمادی
استاد قاسم میرعمادی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد علی موقر
استاد علی موقر
دانشگاه صنعتی شریف
استاد محمدتقی منظوری
استاد محمدتقی منظوری
دانشگاه صنعتی شریف
استاد سید ابوالفضل مطهری
استاد سید ابوالفضل مطهری
دانشگاه صنعتی شریف
استاد علی محمد افشین همت یار
استاد علی محمد افشین همت یار
دانشگاه صنعتی شریف
استاد مازیار گودرزی
استاد مازیار گودرزی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد سمیه کوهی
استاد سمیه کوهی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد شهره کسایی
استاد شهره کسایی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد محمد قدسی
استاد محمد قدسی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد محمدعلی آبام
استاد محمدعلی آبام
دانشگاه صنعتی شریف
استاد علی شریفی زرچی
استاد علی شریفی زرچی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد حمید ضرابی زاده
استاد حمید ضرابی زاده
دانشگاه صنعتی شریف
استاد حسین صامتی
استاد حسین صامتی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد علی‌اصغرنظری شیره جینی
استاد علی‌اصغرنظری شیره جینی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد مهدیه سلیمانی باغ شاه
استاد مهدیه سلیمانی باغ شاه
دانشگاه صنعتی شریف
استاد حمید سربازی آزاد
استاد حمید سربازی آزاد
دانشگاه صنعتی شریف
استاد حمیدرضا ربیعی
استاد حمیدرضا ربیعی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد رامان رامسین
استاد رامان رامسین
دانشگاه صنعتی شریف
استاد مهدی خرازی
استاد مهدی خرازی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد عباس حیدر نوری
استاد عباس حیدر نوری
دانشگاه صنعتی شریف
استاد غلامرضا قاسمی ثانی
استاد غلامرضا قاسمی ثانی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد امیر حسین جهانگیر
استاد امیر حسین جهانگیر
دانشگاه صنعتی شریف
استاد شاهین حسابی
استاد شاهین حسابی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد جعفر حبیبی
استاد جعفر حبیبی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد مسعود جمزاد
استاد مسعود جمزاد
دانشگاه صنعتی شریف
استاد رسول جلیلی
استاد رسول جلیلی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد مهدی جعفری سیاوشی
استاد مهدی جعفری سیاوشی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد سیاوش بیات سرمدی
استاد سیاوش بیات سرمدی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد محمد ایزدی
استاد محمد ایزدی
دانشگاه صنعتی شریف
استاد مرتضی امینی
استاد مرتضی امینی
دانشگاه صنعتی شریف
تمامی حقوق متعلق به استادیو میباشد و هرگونه بهره برداری پیگرد قانونی دارد - قدرت گرفته از Raykaad