• نمره‌دهی
 • دانش تخصصی
 • جذابیت تدریس
 • سختی تکالیف
 • امتیاز ثبت شده
 • دیدگاه ثبت شده
 • 1
 • 0
اطلاعات تماس
اطلاعات تماس
دیدگاه‌ها
01 مهر، 1398
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • نمره‌دهی
 • دانش تخصصی
 • جذابیت تدریس
 • سختی تکالیف

من با این استاد انفورماتیک پزشکی ۱ داشتم. نمرم 20 شد.

 • محترمه
 • در دسترسه
 • نمره دهی شفاف

برچسب‌ها
 • 1 در دسترسه
 • 1 محترمه
 • 1 نمره دهی شفاف
اساتید مرتبط
علی کمیلی
علی کمیلی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سید جمال الدین طیبی
سید جمال الدین طیبی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
زهره طباطباییان نیم آورد
زهره طباطباییان نیم آورد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
فرزانه سمیعی
فرزانه سمیعی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سید کمال الدین ستاره دان
سید کمال الدین ستاره دان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
لیلا ریاحی
لیلا ریاحی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مسعود رنگی
مسعود رنگی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سعید رشیدی
سعید رشیدی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مصطفی رستمی
مصطفی رستمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مهدی رازقی
مهدی رازقی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سیامک خرمی مهر
سیامک خرمی مهر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
محمدتقی خراسانی
محمدتقی خراسانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سید ضیاء الدین حسینی مظهری
سید ضیاء الدین حسینی مظهری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
امیر حسین خلیفه سلطانی
امیر حسین خلیفه سلطانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
کامران حسنی
کامران حسنی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
ناهید حسن زاده نعمتی
ناهید حسن زاده نعمتی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
کامران حاجی نبی
کامران حاجی نبی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
زهرا جلیلی
زهرا جلیلی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
نادر جعفرنیا دابانلو
نادر جعفرنیا دابانلو
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رضا توکلی
رضا توکلی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سید محمد پورمیرجعفری فیروزآبادی
سید محمد پورمیرجعفری فیروزآبادی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
علی اصغر بهنام قادر
علی اصغر بهنام قادر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
حمید بهنام
حمید بهنام
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
محمد باقر شمس الهی
محمد باقر شمس الهی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
آزاده آصف نژاد
آزاده آصف نژاد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
شهریار اقتصادی
شهریار اقتصادی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
امیر اشکان نصیری پور
امیر اشکان نصیری پور
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
علی استکی
علی استکی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
منوچهر احمدوند
منوچهر احمدوند
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
تمامی حقوق متعلق به اُستادیو میباشد و هرگونه بهره برداری پیگرد قانونی دارد - قدرت گرفته از Raykaad