• نمره‌دهی
 • دانش تخصصی
 • جذابیت تدریس
 • سختی تکالیف
 • امتیاز ثبت شده
 • دیدگاه ثبت شده
 • 1
 • 1
اطلاعات تماس
اطلاعات تماس
دیدگاه‌ها
25 آبان، 1398
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • نمره‌دهی
 • دانش تخصصی
 • جذابیت تدریس
 • سختی تکالیف

من با این استاد عربی پایه داشتم. نمرم 18 شد.

عالی

 • انرژی مثبته
 • محترمه
 • تدریس جذاب
برچسب‌ها
 • 1 انرژی مثبته
 • 1 محترمه
 • 1 تدریس جذاب
اساتید مرتبط
ناصر نورخدایی
ناصر نورخدایی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
آرش نظامی
آرش نظامی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
علی میر
علی میر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
سعید میر
سعید میر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
یدالله ملکی
یدالله ملکی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
حمیدرضا ملک نیا
حمیدرضا ملک نیا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
امیر مسعود جهانی
امیر مسعود جهانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
محمدرضا مرادپوریان
محمدرضا مرادپوریان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
احمد محمدی مقدم
احمد محمدی مقدم
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
علی کیامهر
علی کیامهر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
سید مجید کوچکی
سید مجید کوچکی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
حسین فلسفی
حسین فلسفی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
احمد فلسفی
احمد فلسفی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
کتایون فرشید
کتایون فرشید
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
فاطمه فرشید
فاطمه فرشید
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
فرحناز عیدی
فرحناز عیدی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
کاظم عظیمی
کاظم عظیمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
عصمت الله عربان
عصمت الله عربان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
عباس طرهانی
عباس طرهانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
سمیه صباح
سمیه صباح
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
ثروت شیرخانی
ثروت شیرخانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
فیروز شرفی دهرحم
فیروز شرفی دهرحم
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
علی سلیمانی
علی سلیمانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
مسعود سپهوندی
مسعود سپهوندی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
حمیدرضا زهره ای
حمیدرضا زهره ای
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
حجت الله رفتاری
حجت الله رفتاری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
محسن رضا منظمی
محسن رضا منظمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
امین رحیمی کیا
امین رحیمی کیا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
الله‌یار رحمتی
الله‌یار رحمتی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
رحمان دوستیان
رحمان دوستیان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
مهری دارایی
مهری دارایی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
حمیدرضا حنان
حمیدرضا حنان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
تمامی حقوق متعلق به اُستادیو میباشد و هرگونه بهره برداری پیگرد قانونی دارد - قدرت گرفته از Raykaad