• نمره‌دهی
  • دانش تخصصی
  • جذابیت تدریس
  • سختی تکالیف
  • امتیاز ثبت شده
  • دیدگاه ثبت شده
  • 0
  • 0
اطلاعات تماس
اطلاعات تماس
اساتید مرتبط
سروش محمدی فارسانی
سروش محمدی فارسانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
علی کمیلی
علی کمیلی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سید جمال الدین طیبی
سید جمال الدین طیبی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
زهره طباطباییان نیم آورد
زهره طباطباییان نیم آورد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
فرزانه سمیعی
فرزانه سمیعی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سید کمال الدین ستاره دان
سید کمال الدین ستاره دان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
لیلا ریاحی
لیلا ریاحی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مسعود رنگی
مسعود رنگی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سعید رشیدی
سعید رشیدی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مصطفی رستمی
مصطفی رستمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مهدی رازقی
مهدی رازقی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سیامک خرمی مهر
سیامک خرمی مهر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
محمدتقی خراسانی
محمدتقی خراسانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
امیر حسین خلیفه سلطانی
امیر حسین خلیفه سلطانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
کامران حسنی
کامران حسنی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
ناهید حسن زاده نعمتی
ناهید حسن زاده نعمتی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
کامران حاجی نبی
کامران حاجی نبی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
زهرا جلیلی
زهرا جلیلی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
نادر جعفرنیا دابانلو
نادر جعفرنیا دابانلو
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رضا توکلی
رضا توکلی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سید محمدعلی پیش بین
سید محمدعلی پیش بین
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سید محمد پورمیرجعفری فیروزآبادی
سید محمد پورمیرجعفری فیروزآبادی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
علی اصغر بهنام قادر
علی اصغر بهنام قادر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
حمید بهنام
حمید بهنام
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
محمد باقر شمس الهی
محمد باقر شمس الهی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
آزاده آصف نژاد
آزاده آصف نژاد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
شهریار اقتصادی
شهریار اقتصادی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
امیر اشکان نصیری پور
امیر اشکان نصیری پور
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
علی استکی
علی استکی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
منوچهر احمدوند
منوچهر احمدوند
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
تمامی حقوق متعلق به اُستادیو میباشد و هرگونه بهره برداری پیگرد قانونی دارد - قدرت گرفته از Raykaad