• نمره‌دهی
 • دانش تخصصی
 • جذابیت تدریس
 • سختی تکالیف
 • امتیاز ثبت شده
 • دیدگاه ثبت شده
 • 1
 • 0
اطلاعات تماس
اطلاعات تماس
دیدگاه‌ها
17 مهر، 1398
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • نمره‌دهی
 • دانش تخصصی
 • جذابیت تدریس
 • سختی تکالیف

من با این استاد مدیریت داشتم. نمرم 20 شد.

 • انرژی مثبته
 • محترمه
 • در دسترسه
برچسب‌ها
 • 1 انرژی مثبته
 • 1 محترمه
 • 1 در دسترسه
اساتید مرتبط
چنگیز والمحمدی امامچائی
چنگیز والمحمدی امامچائی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
نازنین هاشمی
نازنین هاشمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی
غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
عبدالله نعامی
عبدالله نعامی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
اصغر مشبکی اصفهانی
اصغر مشبکی اصفهانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
محمود مدیری
محمود مدیری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
داوود محمدی
داوود محمدی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
نادر محقق
نادر محقق
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
هوشنگ گودرزی
هوشنگ گودرزی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
پروین گودرزی
پروین گودرزی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
پروانه گلرد
پروانه گلرد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
محمد کهندل
محمد کهندل
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
لیلا کریمیان
لیلا کریمیان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
زهره قوام مسعودی
زهره قوام مسعودی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
کیامرث فتحی هفشجانی
کیامرث فتحی هفشجانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
بهرام علیشیری
بهرام علیشیری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
فتانه علیزاده مشکانی
فتانه علیزاده مشکانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
ابوتراب علیرضایی
ابوتراب علیرضایی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
قنبر عباس پور اسفدن
قنبر عباس پور اسفدن
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
محمدحسن طیبی ثابت خمامی
محمدحسن طیبی ثابت خمامی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
سید ولی طباطبایی هنزایی
سید ولی طباطبایی هنزایی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
سید عزت الله ضرغامی
سید عزت الله ضرغامی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
رحیم صارمی
رحیم صارمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
محمدرضا شهریاری
محمدرضا شهریاری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
مقصود شعاریان ستاری
مقصود شعاریان ستاری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
فتاح شریف زاده
فتاح شریف زاده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
اشرف شاه منصوری
اشرف شاه منصوری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
محمود سمیعی نصر
محمود سمیعی نصر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
فاطمه سلیمانی آملی منفرد
فاطمه سلیمانی آملی منفرد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
عبدالرضا سبحانی
عبدالرضا سبحانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
معصومه ساطعی
معصومه ساطعی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
مسعود زاده عطار
مسعود زاده عطار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
تمامی حقوق متعلق به اُستادیو میباشد و هرگونه بهره برداری پیگرد قانونی دارد - قدرت گرفته از Raykaad