• نمره‌دهی
  • دانش تخصصی
  • جذابیت تدریس
  • سختی تکالیف
  • امتیاز ثبت شده
  • دیدگاه ثبت شده
  • 0
  • 0
اطلاعات تماس
اطلاعات تماس
اساتید مرتبط
عباس یزدانی
عباس یزدانی
دانشگاه تهران
محمود واعظی
محمود واعظی
دانشگاه تهران
علیرضا هدایی
علیرضا هدایی
دانشگاه تهران
ایرج نیک سرشت
ایرج نیک سرشت
دانشگاه تهران
شادی نفیسی
شادی نفیسی
دانشگاه تهران
سعید نظری توکلی
سعید نظری توکلی
دانشگاه تهران
عابدین مومنی
عابدین مومنی
دانشگاه تهران
جمال موسوی
جمال موسوی
دانشگاه تهران
نادیا مفتونی
نادیا مفتونی
دانشگاه تهران
محسن معصومی
محسن معصومی
دانشگاه تهران
مجید معارف
مجید معارف
دانشگاه تهران
علی مطهری
علی مطهری
دانشگاه تهران
زهرا مصطفوی
زهرا مصطفوی
دانشگاه تهران
محمد گمینی
محمد گمینی
دانشگاه تهران
ناصر گذشته
ناصر گذشته
دانشگاه تهران
قاسمعلی کوچنانی
قاسمعلی کوچنانی
دانشگاه تهران
عبدالرسول کشفی
عبدالرسول کشفی
دانشگاه تهران
طوبی کرمانی
طوبی کرمانی
دانشگاه تهران
محمدعلی کاظم بیکی
محمدعلی کاظم بیکی
دانشگاه تهران
مظهر قراملکی
مظهر قراملکی
دانشگاه تهران
اصغر قائدان
اصغر قائدان
دانشگاه تهران
عبدالهادی فقهی زاده
عبدالهادی فقهی زاده
دانشگاه تهران
احد فرامرز قراملکی
احد فرامرز قراملکی
دانشگاه تهران
قاسم فائز
قاسم فائز
دانشگاه تهران
امیرعباس علیزمانی
امیرعباس علیزمانی
دانشگاه تهران
قربان علمی
قربان علمی
دانشگاه تهران
مهدی عظیمی
مهدی عظیمی
دانشگاه تهران
مسعود صادقی
مسعود صادقی
دانشگاه تهران
سعید شفیعی
سعید شفیعی
دانشگاه تهران
مجتبی زروانی
مجتبی زروانی
دانشگاه تهران
محمدرضا رضوان طلب
محمدرضا رضوان طلب
دانشگاه تهران
مصطفی ذوالفقارطلب
مصطفی ذوالفقارطلب
دانشگاه تهران
تمامی حقوق متعلق به اُستادیو میباشد و هرگونه بهره برداری پیگرد قانونی دارد - قدرت گرفته از Raykaad