فاطمه شبستری

فاطمه شبستری

مهندسی کامپیوتر

به این استاد امتیاز دهید
دانشگاه‌های محل تدریس
 • نمره‌دهی
 • دانش تخصصی
 • جذابیت تدریس
 • سختی تکالیف
 • امتیاز ثبت شده
 • دیدگاه ثبت شده
 • 1
 • 1
اطلاعات تماس
دیدگاه‌ها
01 خرداد، 1398
 • 1
 • 0
دانشجو
 • نمره‌دهی
 • دانش تخصصی
 • جذابیت تدریس
 • سختی تکالیف

من با این استاد روش های فنون اراعه داشتم.

استاد فرهنگی

اساتید مرتبط
سعید صبامنیری
سعید صبامنیری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان
سید محمدجواد حسینی
سید محمدجواد حسینی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان
مهدی جلیلی
مهدی جلیلی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان
علی اصغر یوسفی آذرفام
علی اصغر یوسفی آذرفام
دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان
ابراهیم هاشمی
ابراهیم هاشمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان
اصغر هادی پور
اصغر هادی پور
دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان
فاطمه میرزا پور
فاطمه میرزا پور
دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان
رعنا ملکی شبیلو
رعنا ملکی شبیلو
دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان
نادر مسلمی وایقان
نادر مسلمی وایقان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان
فاطمه مسعودی نیا
فاطمه مسعودی نیا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان
محمدرسول مستانی
محمدرسول مستانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان
سمیرا مرامی
سمیرا مرامی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان
علیرضا محمدیان
علیرضا محمدیان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان
محمدحسین گرامی
محمدحسین گرامی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان
مهدی قلی پور فیضی
مهدی قلی پور فیضی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان
فرید عمیدی فضلی
فرید عمیدی فضلی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان
علیرضا علیشاهی
علیرضا علیشاهی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان
رامین عظازاده
رامین عظازاده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان
رقیه عزتی
رقیه عزتی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان
سید صالح صدرالاشرافی
سید صالح صدرالاشرافی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان
وحید شکری حبشی
وحید شکری حبشی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان
محمدعلی زاده منصوری
محمدعلی زاده منصوری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان
منیره ذریه حبیب
منیره ذریه حبیب
دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان
هادی دهقان
هادی دهقان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان
مسعور دزیانی
مسعور دزیانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان
رامین حیدرپور
رامین حیدرپور
دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان
اسماعیل جیحونی
اسماعیل جیحونی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان
ساحل جواهرنیا
ساحل جواهرنیا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان
جعفر جهانگیری
جعفر جهانگیری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان
شهربانو جمال سیس
شهربانو جمال سیس
دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان
آزاده جدایی
آزاده جدایی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان
هادی ثمین
هادی ثمین
دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان
تمامی حقوق متعلق به استادیو میباشد و هرگونه بهره برداری پیگرد قانونی دارد - قدرت گرفته از Raykaad