• نمره‌دهی
 • دانش تخصصی
 • جذابیت تدریس
 • سختی تکالیف
 • امتیاز ثبت شده
 • دیدگاه ثبت شده
 • 1
 • 0
اطلاعات تماس
اطلاعات تماس
دیدگاه‌ها
18 خرداد، 1398
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • نمره‌دهی
 • دانش تخصصی
 • جذابیت تدریس
 • سختی تکالیف

من با این استاد کارتو گرافی اتوماتیک داشتم.

اساتید مرتبط
فرشته یوسفی ریزی
فرشته یوسفی ریزی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
مسعود یوسفی
مسعود یوسفی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
مهدی یارمحمد توسکی
مهدی یارمحمد توسکی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
بهروز وحیدی
بهروز وحیدی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
اباذر وحدت آزاد
اباذر وحدت آزاد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
محمود هریسچیان
محمود هریسچیان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
علیرضا هادی
علیرضا هادی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
همایون نوایی
همایون نوایی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
محمدرضا نصیری سروی
محمدرضا نصیری سروی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
منصور نجاتی جهرمی
منصور نجاتی جهرمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
مهدی نانی
مهدی نانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
علی اصغر ناظری
علی اصغر ناظری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
عزت الله میرزایی
عزت الله میرزایی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
مقداد میرابی
مقداد میرابی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
سید محمد موسوی انزهایی
سید محمد موسوی انزهایی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
احسان موسوی
احسان موسوی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
عبدالحسین موحدی
عبدالحسین موحدی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
مهدی منشی
مهدی منشی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
مسعود منجزی
مسعود منجزی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
علی اصغر ملک افضلی
علی اصغر ملک افضلی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
حسین مقصودنیا
حسین مقصودنیا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
نیکروز مستوفی
نیکروز مستوفی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
سید محمود مدرسی
سید محمود مدرسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
قدرت الله محمدی
قدرت الله محمدی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
ساسان محمدی
ساسان محمدی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
محسن مجیری
محسن مجیری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
مرتضی مجدی
مرتضی مجدی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
حسین متقی
حسین متقی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
امیرحسین مالمیر
امیرحسین مالمیر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
حمیدرضا لطفعلی شمیرانی
حمیدرضا لطفعلی شمیرانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
حمید لسانی
حمید لسانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
آیدا گیفانی
آیدا گیفانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
تمامی حقوق متعلق به اُستادیو میباشد و هرگونه بهره برداری پیگرد قانونی دارد - قدرت گرفته از Raykaad