• نمره‌دهی
 • دانش تخصصی
 • جذابیت تدریس
 • سختی تکالیف
 • امتیاز ثبت شده
 • دیدگاه ثبت شده
 • 1
 • 1
اطلاعات تماس
اطلاعات تماس
دیدگاه‌ها
30 بهمن، 1398
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • نمره‌دهی
 • دانش تخصصی
 • جذابیت تدریس
 • سختی تکالیف

من با این استاد جنبه داشتم. نمرم 19 شد.

به نظرم استاد باسواد و محترمیه

 • انرژی مثبته
 • دلسوزه
 • پر انرژیه
برچسب‌ها
 • 1 انرژی مثبته
 • 1 دلسوزه
 • 1 پر انرژیه
اساتید مرتبط
محمدابراهیم نیا
محمدابراهیم نیا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
حانیه فیاض فر
حانیه فیاض فر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
عبدالعلی فیاض
عبدالعلی فیاض
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
محمدعلی فقیهی ثانی
محمدعلی فقیهی ثانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
امیررضا فرنیا
امیررضا فرنیا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
حمید عبدلی
حمید عبدلی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
علیرضا عباسی
علیرضا عباسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
امین خوشنویسان
امین خوشنویسان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
علیرضا خدابنده
علیرضا خدابنده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رضا حقایقی
رضا حقایقی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
محمدرضا جهانگیری
محمدرضا جهانگیری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مرتضی تمیزی فر
مرتضی تمیزی فر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
ناهید پیر هادی
ناهید پیر هادی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
فرشید پژوم شریعتی
فرشید پژوم شریعتی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
علی پذیرنده
علی پذیرنده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سحر بنی یعقوب
سحر بنی یعقوب
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
حسین بنی اسدی
حسین بنی اسدی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
محمد باوند وندچالی
محمد باوند وندچالی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سعید باغشاهی
سعید باغشاهی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سعید بازیگر
سعید بازیگر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
فرشید باباپور مفرد
فرشید باباپور مفرد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
کاوه آهنگری
کاوه آهنگری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
احمدعلی آماده
احمدعلی آماده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
بهزاد آشتیانی
بهزاد آشتیانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سید حسام الدین انوار
سید حسام الدین انوار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
فرشته امامی
فرشته امامی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
ایمان اکبری
ایمان اکبری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
محمدرضا افشار مقدم زنجانی
محمدرضا افشار مقدم زنجانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
علی افشار بکشلو
علی افشار بکشلو
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
عبدالله افشار
عبدالله افشار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
غلامعلی افروز
غلامعلی افروز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
علی اصغر اصغریان جدی
علی اصغر اصغریان جدی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
تمامی حقوق متعلق به اُستادیو میباشد و هرگونه بهره برداری پیگرد قانونی دارد - قدرت گرفته از Raykaad