دانشگاه اراک

دانشگاه اراک

مرکزی

به این دانشگاه امتیاز دهید
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
 • امتیاز ثبت شده
 • دیدگاه ثبت شده
 • 7
 • 1
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
 • کیفیت دروس ارائه شده
 • اعتبار علمی پژوهشی
 • کیفیت کتابخانه
 • کیفیت غذای سلف
 • کیفیت بوفه
 • فضای سبز
 • پارکینگ
 • اینترنت
 • امکانات ورزشی
 • بار علمی
 • اخلاق و رفتار
 • تجربه‌ی انتخاب واحد
 • پاسخگویی بخش اداری
 • سرویس رفت‌و‌آمد به دانشگاه
 • دسترسی به حمل‌و‌نقل عمومی
 • موقعیت شهری
معیار‌ها
 • کیفیت دروس ارائه شده
 • اعتبار علمی پژوهشی
 • کیفیت کتابخانه
 • کیفیت غذای سلف
 • کیفیت بوفه
 • فضای سبز
 • پارکینگ
 • اینترنت
 • امکانات ورزشی
 • بار علمی
 • اخلاق و رفتار
 • تجربه‌ی انتخاب واحد
 • پاسخگویی بخش اداری
 • سرویس رفت‌و‌آمد به دانشگاه
 • دسترسی به حمل‌و‌نقل عمومی
 • موقعیت شهری
دیدگاه‌ها
28 بهمن، 1398
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
26 مهر، 1398
 • 1
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی

اکثر اساتید نمره کمتر از حق دانشجو میدن و مدیریت صفره خوابگاه هم برا پسرا تا ترم ۳ و دخترا تا ترم ۲ نیست و باید برن خوابگاه خصوصی

26 مهر، 1398
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
13 مهر، 1398
 • 1
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی

اساتید
مهرداد اکبری
دانشگاه اراک
اکبر زنده نام
دانشگاه اراک
محمدحسین مرادی
دانشگاه اراک
حسین مستعان
دانشگاه اراک
سعید حمیدی
دانشگاه اراک
اسفندیار خسروی زاده
دانشگاه اراک
شهناز شهرجردی
دانشگاه اراک
سعیدرضا استاد زاده
دانشگاه اراک
رضا پورایمانی
دانشگاه اراک
پویا زکیان
دانشگاه اراک
حسین صادقی
دانشگاه اراک
سید مهدی موسوی
دانشگاه اراک
طاهره میرهاشمی
دانشگاه اراک
بیژن فرخی
دانشگاه اراک
غلامرضا نبیونی
دانشگاه اراک
مازیار مرندی
دانشگاه اراک
محمود میرزایی
دانشگاه اراک
ایمان حاج خدادادی
دانشگاه اراک
کریم قربانی
دانشگاه اراک
مهدی میرزایی
دانشگاه اراک
سید کامران مویدی
دانشگاه اراک
محمد ابوالحسنی
دانشگاه اراک
محمدرضا جعفری
دانشگاه اراک
منصور عبدی
دانشگاه اراک
مهران قل یور شهرکی
دانشگاه اراک
مهدی میرزایی
دانشگاه اراک
بهمن یاسبلاغی
دانشگاه اراک
حسن خلیلی
دانشگاه اراک
سید عبدالعلی ذوالانواری
دانشگاه اراک
مهران شاه منصوری
دانشگاه اراک
حجت الله امید علی
دانشگاه اراک
حسن خلجی
دانشگاه اراک
تمامی حقوق متعلق به اُستادیو میباشد و هرگونه بهره برداری پیگرد قانونی دارد - قدرت گرفته از Raykaad