دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

تهران

به این دانشگاه امتیاز دهید
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
 • امتیاز ثبت شده
 • دیدگاه ثبت شده
 • 2
 • 0
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
 • کیفیت دروس ارائه شده
 • اعتبار علمی پژوهشی
 • کیفیت کتابخانه
 • کیفیت غذای سلف
 • کیفیت بوفه
 • فضای سبز
 • پارکینگ
 • اینترنت
 • امکانات ورزشی
 • بار علمی
 • اخلاق و رفتار
 • تجربه‌ی انتخاب واحد
 • پاسخگویی بخش اداری
 • سرویس رفت‌و‌آمد به دانشگاه
 • دسترسی به حمل‌و‌نقل عمومی
 • موقعیت شهری
معیار‌ها
 • کیفیت دروس ارائه شده
 • اعتبار علمی پژوهشی
 • کیفیت کتابخانه
 • کیفیت غذای سلف
 • کیفیت بوفه
 • فضای سبز
 • پارکینگ
 • اینترنت
 • امکانات ورزشی
 • بار علمی
 • اخلاق و رفتار
 • تجربه‌ی انتخاب واحد
 • پاسخگویی بخش اداری
 • سرویس رفت‌و‌آمد به دانشگاه
 • دسترسی به حمل‌و‌نقل عمومی
 • موقعیت شهری
دیدگاه‌ها
07 دی، 1398
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
14 مهر، 1398
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی

اساتید
مجید توکلیان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
محمدرضا خلیل پور
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
مرتضی صالح کندزی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
مهدی سهراب خانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
سعید ناصری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
حمیدرضا وطن خواه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
امیر هوشنگ رمضانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
زهرا هنرمندی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
جمشید همتی مراد آبادی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
فرزانه هراتیان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
مهرداد نیک نامی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
مهسا نیک بین
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
عالیه نوری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
بهروز نوری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
حسین نوروزی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
روزبه نقشینه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
بابک نصیری قرقانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
عیسی نخعی کمال آبادی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
فرزاد ناظمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
کیمیا میرکمالی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
سید آیت الله میرفردوس
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
سید مجتبی موسوی نایینیان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
افشین مورجی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
محمد مهدی نظام آبادی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
علی منصور
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
مهرداد ملک زاده دیرین
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
احسان مقیمی حاجی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
حمیدرضا مقسمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
علی مقداری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
حامد معیری کاشانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
امیر مسلمی وایقان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
سارا مرعشی علی آبادی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
ونوس مرضی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
سید نوید مدنی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
امیر محمودیان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
سجاد محمدیارزاده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
تمامی حقوق متعلق به اُستادیو میباشد و هرگونه بهره برداری پیگرد قانونی دارد - قدرت گرفته از Raykaad