دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

تهران

به این دانشگاه امتیاز دهید
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
 • امتیاز ثبت شده
 • دیدگاه ثبت شده
 • 46
 • 13
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
 • کیفیت دروس ارائه شده
 • اعتبار علمی پژوهشی
 • کیفیت کتابخانه
 • کیفیت غذای سلف
 • کیفیت بوفه
 • فضای سبز
 • پارکینگ
 • اینترنت
 • امکانات ورزشی
 • بار علمی
 • اخلاق و رفتار
 • تجربه‌ی انتخاب واحد
 • پاسخگویی بخش اداری
 • سرویس رفت‌و‌آمد به دانشگاه
 • دسترسی به حمل‌و‌نقل عمومی
 • موقعیت شهری

آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

معیار‌ها
 • کیفیت دروس ارائه شده
 • اعتبار علمی پژوهشی
 • کیفیت کتابخانه
 • کیفیت غذای سلف
 • کیفیت بوفه
 • فضای سبز
 • پارکینگ
 • اینترنت
 • امکانات ورزشی
 • بار علمی
 • اخلاق و رفتار
 • تجربه‌ی انتخاب واحد
 • پاسخگویی بخش اداری
 • سرویس رفت‌و‌آمد به دانشگاه
 • دسترسی به حمل‌و‌نقل عمومی
 • موقعیت شهری
دیدگاه‌ها
27 شهریور، 1399
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
01 مرداد، 1399
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
01 مرداد، 1399
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
01 مرداد، 1399
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
01 مرداد، 1399
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
01 مرداد، 1399
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
01 مرداد، 1399
 • 1
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
29 تیر، 1399
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
20 خرداد، 1399
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
26 اسفند، 1398
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی

اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

زهرا خسروی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
مهدی زارع
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
مهدیه شفیع پور
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
فوژان فلکی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
مژده مهدوی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
سید حبیب موسوی جهرمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
علیرضا زند
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
وجیهه فدائی نوغانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
محسن هاشمی گهر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
شهرام نامجویان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
امید مرادی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
تورج رحیمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
شهلا شهریاری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
سید مهدی جامعی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
مهناز احد زاده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
محمد حیدری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
مانی زارعی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
لیلا امیری کردستانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
ویدا خاکی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
ربابه غفوری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
اشرف کیایی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
مجید متین راسخ
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
مهدی مزینانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
ازیتا نوری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
محمد نیک روان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
سید وحید سادات پورکاشانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
سید روح الله موسوی طیبی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
اکرم رضا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
معصومه صالحی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
مسعود صمدزاده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
راحیل حسینی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
غلامرضا بیگلرخانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس
تمامی حقوق متعلق به اُستادیو میباشد و هرگونه بهره برداری پیگرد قانونی دارد - قدرت گرفته از Raykaad