دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

قزوین

به این دانشگاه امتیاز دهید
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
 • امتیاز ثبت شده
 • دیدگاه ثبت شده
 • 2
 • 0
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
 • کیفیت دروس ارائه شده
 • اعتبار علمی پژوهشی
 • کیفیت کتابخانه
 • کیفیت غذای سلف
 • کیفیت بوفه
 • فضای سبز
 • پارکینگ
 • اینترنت
 • امکانات ورزشی
 • بار علمی
 • اخلاق و رفتار
 • تجربه‌ی انتخاب واحد
 • پاسخگویی بخش اداری
 • سرویس رفت‌و‌آمد به دانشگاه
 • دسترسی به حمل‌و‌نقل عمومی
 • موقعیت شهری
معیار‌ها
 • کیفیت دروس ارائه شده
 • اعتبار علمی پژوهشی
 • کیفیت کتابخانه
 • کیفیت غذای سلف
 • کیفیت بوفه
 • فضای سبز
 • پارکینگ
 • اینترنت
 • امکانات ورزشی
 • بار علمی
 • اخلاق و رفتار
 • تجربه‌ی انتخاب واحد
 • پاسخگویی بخش اداری
 • سرویس رفت‌و‌آمد به دانشگاه
 • دسترسی به حمل‌و‌نقل عمومی
 • موقعیت شهری
دیدگاه‌ها
23 بهمن، 1398
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
31 تیر، 1398
 • 1
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی

اساتید
محمدرضا ثنایی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
حسام زند حسامی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
محمدصادق کردافشاری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
علیرضا محمد شهری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
اسماعیل مهدی زاده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
سیمون آیوازیان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
محمود نقی زاده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
مسعود یخچالیان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
مریم ارمغان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
ساسان مرادی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
امیرحسین امینی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
بهروز افشار نجفی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
پوریا حاجی کریمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
پوریا رشوند
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
محمدامین ادیبی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
عباسعلی طایفی نصرآبادی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
رضا فرخ زاد
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
احمد شکوه فر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
پیمان فرهپور
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
علی ارباب
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
علی حاج سید تقیا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
حسن غنیمتی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
سید امیرحسین هاشمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
سعیدرضا حاجیان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
امیرعلی خلیلیان بروجنی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
مسعود مشفق نیا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
حسنا ورمقانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
محمد نوروزی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
محمد دوسرانیان مقدم
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
محمدرضا نظری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
ناصر شمس کیا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
ماندانا یوسفی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
تمامی حقوق متعلق به اُستادیو میباشد و هرگونه بهره برداری پیگرد قانونی دارد - قدرت گرفته از Raykaad