دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

البرز

به این دانشگاه امتیاز دهید
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
 • امتیاز ثبت شده
 • دیدگاه ثبت شده
 • 31
 • 2
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
 • کیفیت دروس ارائه شده
 • اعتبار علمی پژوهشی
 • کیفیت کتابخانه
 • کیفیت غذای سلف
 • کیفیت بوفه
 • فضای سبز
 • پارکینگ
 • اینترنت
 • امکانات ورزشی
 • بار علمی
 • اخلاق و رفتار
 • تجربه‌ی انتخاب واحد
 • پاسخگویی بخش اداری
 • سرویس رفت‌و‌آمد به دانشگاه
 • دسترسی به حمل‌و‌نقل عمومی
 • موقعیت شهری
معیار‌ها
 • کیفیت دروس ارائه شده
 • اعتبار علمی پژوهشی
 • کیفیت کتابخانه
 • کیفیت غذای سلف
 • کیفیت بوفه
 • فضای سبز
 • پارکینگ
 • اینترنت
 • امکانات ورزشی
 • بار علمی
 • اخلاق و رفتار
 • تجربه‌ی انتخاب واحد
 • پاسخگویی بخش اداری
 • سرویس رفت‌و‌آمد به دانشگاه
 • دسترسی به حمل‌و‌نقل عمومی
 • موقعیت شهری
دیدگاه‌ها
01 مرداد، 1399
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
29 خرداد، 1399
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
22 خرداد، 1399
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
21 خرداد، 1399
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
20 خرداد، 1399
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
20 خرداد، 1399
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
20 خرداد، 1399
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
03 خرداد، 1399
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
30 فروردین، 1399
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
08 اسفند، 1398
 • 1
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی

اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

حامد برماس
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
عباس دبیر انصاری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
عیدی علیجانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
فرزاد گلشن پوربنام
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
محسن منصوری‌فر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
امین پورحسین
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
حمزه عسگری رشتیانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
رشید کاکاوند
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
سید احسان احسان شیرنگی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
ماه نظری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
سمیه حامدی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
رویا جعفری علی ملک
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
احمد کربلایی محمد ‌میگونی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
محمدرضا صیرفی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
معصومه میرزا جانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
مجید سبزه پرور
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
مجتبی باغبانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
علی جهانخواه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
معصومه ژیانرباقری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
حسن ملاجان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
مونا دریاافزون
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
مرجان حسین زاده تقوایی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
غلام عباس جمالی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
محمدرضا فرجادی نسب
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
عبدالعلی موحدی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
زینب السادات میرشمسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
آدیس کراسکیان موجمباری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
علی کریمی گودرزی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
شبنم اسبقی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
مینا علوی نایینی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
علی مراد گنجه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
محمدرضا پریانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
تمامی حقوق متعلق به اُستادیو میباشد و هرگونه بهره برداری پیگرد قانونی دارد - قدرت گرفته از Raykaad