دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری

تهران

به این دانشگاه امتیاز دهید
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
 • امتیاز ثبت شده
 • دیدگاه ثبت شده
 • 1
 • 1
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
 • کیفیت دروس ارائه شده
 • اعتبار علمی پژوهشی
 • کیفیت کتابخانه
 • کیفیت غذای سلف
 • کیفیت بوفه
 • فضای سبز
 • پارکینگ
 • اینترنت
 • امکانات ورزشی
 • بار علمی
 • اخلاق و رفتار
 • تجربه‌ی انتخاب واحد
 • پاسخگویی بخش اداری
 • سرویس رفت‌و‌آمد به دانشگاه
 • دسترسی به حمل‌و‌نقل عمومی
 • موقعیت شهری
معیار‌ها
 • کیفیت دروس ارائه شده
 • اعتبار علمی پژوهشی
 • کیفیت کتابخانه
 • کیفیت غذای سلف
 • کیفیت بوفه
 • فضای سبز
 • پارکینگ
 • اینترنت
 • امکانات ورزشی
 • بار علمی
 • اخلاق و رفتار
 • تجربه‌ی انتخاب واحد
 • پاسخگویی بخش اداری
 • سرویس رفت‌و‌آمد به دانشگاه
 • دسترسی به حمل‌و‌نقل عمومی
 • موقعیت شهری
دیدگاه‌ها
27 مرداد، 1398
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی

:)))))))) ما دانشجوهااا از تو بهشت زهرا میریم دانشگاه.....بازگشت ما به سوی اوست

محبوب‌ترین اساتید
اشرف السادات شاه ولایتی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری
آرش احسانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری
علی شهزادی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری
سعید قاضی مغربی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری
سید افشین حسینی بلداجی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری
فرهنگ مراقبی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری
محمد یوسفی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری
سمیه یوسفی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری
رامین یلفانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری
شایسته ولدی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری
علیرضا وحیدی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری
مسعود هنریار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری
مسعود همتی وینه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری
محمد همتی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری
بهروز همتی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری
علی همایی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری
سید ابوالقاسم هاشمی فراشاه
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری
سید عباس هاشمی اسفیدواجانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری
زهره نیک فرجام
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری
علی نوبری تبریزی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری
مجید نواییان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری
حامد نعمتیان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری
خلیل نعمتی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری
گلایول نظری گلپایگانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری
خداداد نظری فتح آبادی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری
فاطمه نصیری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری
سارا نجف زاده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری
جمشید نجف پور
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری
علیرضا نجاتی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری
الهام ناصری قائم
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری
علی ناصری فر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری
خسرو نادری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری
سید محمد میرزاده حسینی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری
مهناز میربلوکی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری
امیررضا مومن
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری
سید زعیم موسوی محمدی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری
سید محمدرضا موسوی حکمتی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری
لیدا موسوی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری
تمامی حقوق متعلق به استادیو میباشد و هرگونه بهره برداری پیگرد قانونی دارد - قدرت گرفته از Raykaad