دانشگاه تبریز

دانشگاه تبریز

آذربایجان شرقی

به این دانشگاه امتیاز دهید
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
 • امتیاز ثبت شده
 • دیدگاه ثبت شده
 • 12
 • 1
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
 • کیفیت دروس ارائه شده
 • اعتبار علمی پژوهشی
 • کیفیت کتابخانه
 • کیفیت غذای سلف
 • کیفیت بوفه
 • فضای سبز
 • پارکینگ
 • اینترنت
 • امکانات ورزشی
 • بار علمی
 • اخلاق و رفتار
 • تجربه‌ی انتخاب واحد
 • پاسخگویی بخش اداری
 • سرویس رفت‌و‌آمد به دانشگاه
 • دسترسی به حمل‌و‌نقل عمومی
 • موقعیت شهری
معیار‌ها
 • کیفیت دروس ارائه شده
 • اعتبار علمی پژوهشی
 • کیفیت کتابخانه
 • کیفیت غذای سلف
 • کیفیت بوفه
 • فضای سبز
 • پارکینگ
 • اینترنت
 • امکانات ورزشی
 • بار علمی
 • اخلاق و رفتار
 • تجربه‌ی انتخاب واحد
 • پاسخگویی بخش اداری
 • سرویس رفت‌و‌آمد به دانشگاه
 • دسترسی به حمل‌و‌نقل عمومی
 • موقعیت شهری
دیدگاه‌ها
20 بهمن، 1398
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
19 بهمن، 1398
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
15 بهمن، 1398
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
15 بهمن، 1398
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی

اساتید
عزیز رنجبری قوزی لو
دانشگاه تبریز
مهدی ضرغامی
دانشگاه تبریز
صدیف آزادمرد دمیرچی
دانشگاه تبریز
محمدتقی اعلمی
دانشگاه تبریز
علی حدیدی
دانشگاه تبریز
علیرضا مجتهدی
دانشگاه تبریز
مسعود حسین زاده اصل
دانشگاه تبریز
علی پورزیاد
دانشگاه تبریز
رضا تاری نژاد
دانشگاه تبریز
مسعود حاجی علیلوی بناب
دانشگاه تبریز
کامبیز کوهستانی
دانشگاه تبریز
ناصر تقی زادیه
دانشگاه تبریز
سید جلال طباطبایی
دانشگاه تبریز
سیامک سلیمانی شیشوان
دانشگاه تبریز
سامان باقری
دانشگاه تبریز
جواد کاتبی
دانشگاه تبریز
محمدعلی لطف اللهی یقین
دانشگاه تبریز
غلام مرادی
دانشگاه تبریز
کریم بادامچی
دانشگاه تبریز
مجید برقیان
دانشگاه تبریز
مسعود رنجبرنیا
دانشگاه تبریز
هوشنگ کاتبی
دانشگاه تبریز
حمید احمدی
دانشگاه تبریز
فرهود کلاته
دانشگاه تبریز
توحید اخلاقی
دانشگاه تبریز
تمامی حقوق متعلق به اُستادیو میباشد و هرگونه بهره برداری پیگرد قانونی دارد - قدرت گرفته از Raykaad