دانشگاه تبریز

دانشگاه تبریز

آذربایجان شرقی

به این دانشگاه امتیاز دهید
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
 • امتیاز ثبت شده
 • دیدگاه ثبت شده
 • 103
 • 17
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
 • کیفیت دروس ارائه شده
 • اعتبار علمی پژوهشی
 • کیفیت کتابخانه
 • کیفیت غذای سلف
 • کیفیت بوفه
 • فضای سبز
 • پارکینگ
 • اینترنت
 • امکانات ورزشی
 • بار علمی
 • اخلاق و رفتار
 • تجربه‌ی انتخاب واحد
 • پاسخگویی بخش اداری
 • سرویس رفت‌و‌آمد به دانشگاه
 • دسترسی به حمل‌و‌نقل عمومی
 • موقعیت شهری
معیار‌ها
 • کیفیت دروس ارائه شده
 • اعتبار علمی پژوهشی
 • کیفیت کتابخانه
 • کیفیت غذای سلف
 • کیفیت بوفه
 • فضای سبز
 • پارکینگ
 • اینترنت
 • امکانات ورزشی
 • بار علمی
 • اخلاق و رفتار
 • تجربه‌ی انتخاب واحد
 • پاسخگویی بخش اداری
 • سرویس رفت‌و‌آمد به دانشگاه
 • دسترسی به حمل‌و‌نقل عمومی
 • موقعیت شهری
دیدگاه‌ها
11 اسفند، 1398
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
11 اسفند، 1398
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
11 اسفند، 1398
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
11 اسفند، 1398
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
11 اسفند، 1398
 • 1
 • 1
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی

بهترین دانشگاه دنیا😍😊❤️

11 اسفند، 1398
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
11 اسفند، 1398
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
11 اسفند، 1398
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
11 اسفند، 1398
 • 1
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی

Baad nis 

11 اسفند، 1398
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی

اساتید دانشگاه تبریز

اکبر تقی زاده
دانشگاه تبریز
اصغر راست بود
دانشگاه تبریز
عزیز رنجبری قوزی لو
دانشگاه تبریز
محمد شاهکار
دانشگاه تبریز
جلال شیری
دانشگاه تبریز
مهدی ضرغامی
دانشگاه تبریز
بابک قاسمی پناهی
دانشگاه تبریز
صدیف آزادمرد دمیرچی
دانشگاه تبریز
سعید صمدیان فرد
دانشگاه تبریز
محمدتقی اعلمی
دانشگاه تبریز
علی اصغر جعفرزاده
دانشگاه تبریز
محمدرضا ساریخانی
دانشگاه تبریز
جابر پناهنده ینگجه
دانشگاه تبریز
وحید صادقی
دانشگاه تبریز
علیرضا مطلبی آذر
دانشگاه تبریز
منصور مطلوبی
دانشگاه تبریز
سهراب خان محمدی
دانشگاه تبریز
مسعود حسین زاده اصل
دانشگاه تبریز
مسعود حاجی علیلوی بناب
دانشگاه تبریز
علیرضا مجتهدی
دانشگاه تبریز
پریا سعادت جو
دانشگاه تبریز
محمدعلی لطف اللهی یقین
دانشگاه تبریز
کامبیز کوهستانی
دانشگاه تبریز
ناصر تقی زادیه
دانشگاه تبریز
پیمان باقری کلجاهی
دانشگاه تبریز
محمدعلی بادامچی زاده
دانشگاه تبریز
سعید زهتاب سلماسی
دانشگاه تبریز
روح الله امینی
دانشگاه تبریز
سید جلال طباطبایی
دانشگاه تبریز
سیامک سلیمانی شیشوان
دانشگاه تبریز
ابراهیم بابایی
دانشگاه تبریز
حامد خراطی شیشوان
دانشگاه تبریز
تمامی حقوق متعلق به اُستادیو میباشد و هرگونه بهره برداری پیگرد قانونی دارد - قدرت گرفته از Raykaad