دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

تهران

به این دانشگاه امتیاز دهید
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
 • امتیاز ثبت شده
 • دیدگاه ثبت شده
 • 88
 • 7
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
 • کیفیت دروس ارائه شده
 • اعتبار علمی پژوهشی
 • کیفیت کتابخانه
 • کیفیت غذای سلف
 • کیفیت بوفه
 • فضای سبز
 • پارکینگ
 • اینترنت
 • امکانات ورزشی
 • بار علمی
 • اخلاق و رفتار
 • تجربه‌ی انتخاب واحد
 • پاسخگویی بخش اداری
 • سرویس رفت‌و‌آمد به دانشگاه
 • دسترسی به حمل‌و‌نقل عمومی
 • موقعیت شهری
اطلاعات تماس
معیار‌ها
 • کیفیت دروس ارائه شده
 • اعتبار علمی پژوهشی
 • کیفیت کتابخانه
 • کیفیت غذای سلف
 • کیفیت بوفه
 • فضای سبز
 • پارکینگ
 • اینترنت
 • امکانات ورزشی
 • بار علمی
 • اخلاق و رفتار
 • تجربه‌ی انتخاب واحد
 • پاسخگویی بخش اداری
 • سرویس رفت‌و‌آمد به دانشگاه
 • دسترسی به حمل‌و‌نقل عمومی
 • موقعیت شهری
دیدگاه‌ها
01 فروردین، 1399
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
22 اسفند، 1398
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
21 اسفند، 1398
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
20 اسفند، 1398
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی

اساتید
مجتبی امیری
دانشگاه تهران
محمود شاه آبادی
دانشگاه تهران
حمیدرضا مشفق
دانشگاه تهران
فرخ امینی فر
دانشگاه تهران
دارا معضمی
دانشگاه تهران
وحید نیکنام
دانشگاه تهران
علی فیض اللهی
دانشگاه تهران
مصطفی شاهمرادی
دانشگاه تهران
بهنام بهارک
دانشگاه تهران
محمدعلی آموزگار
دانشگاه تهران
مرجان سیدی
دانشگاه تهران
حمیدرضا ایرانی
دانشگاه تهران
مهدی داورپناه
دانشگاه تهران
بهمن زینعلی
دانشگاه تهران
حمید سلطانیان زاده
دانشگاه تهران
حسین محسنی
دانشگاه تهران
مریم سلطان بیاد
دانشگاه تهران
حسین کرمی
دانشگاه تهران
زهرا محمدی
دانشگاه تهران
امین بذرافشان
دانشگاه تهران
بابک نجار اعرابی
دانشگاه تهران
مهران حبیبی رضایی
دانشگاه تهران
رامتین خسروی
دانشگاه تهران
علیرضا ساری
دانشگاه تهران
معین عابدینی
دانشگاه تهران
نسیم کاشف
دانشگاه تهران
محمود کمره ای
دانشگاه تهران
کاظم مهدی قلی
دانشگاه تهران
محمدتقی نبوی رضوی
دانشگاه تهران
اسفندیار اسفندی
دانشگاه تهران
علی مداینی اول
دانشگاه تهران
یاسمن سلمکی
دانشگاه تهران
تمامی حقوق متعلق به اُستادیو میباشد و هرگونه بهره برداری پیگرد قانونی دارد - قدرت گرفته از Raykaad