دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

تهران

به این دانشگاه امتیاز دهید
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
 • امتیاز ثبت شده
 • دیدگاه ثبت شده
 • 71
 • 7
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
 • کیفیت دروس ارائه شده
 • اعتبار علمی پژوهشی
 • کیفیت کتابخانه
 • کیفیت غذای سلف
 • کیفیت بوفه
 • فضای سبز
 • پارکینگ
 • اینترنت
 • امکانات ورزشی
 • بار علمی
 • اخلاق و رفتار
 • تجربه‌ی انتخاب واحد
 • پاسخگویی بخش اداری
 • سرویس رفت‌و‌آمد به دانشگاه
 • دسترسی به حمل‌و‌نقل عمومی
 • موقعیت شهری
اطلاعات تماس
معیار‌ها
 • کیفیت دروس ارائه شده
 • اعتبار علمی پژوهشی
 • کیفیت کتابخانه
 • کیفیت غذای سلف
 • کیفیت بوفه
 • فضای سبز
 • پارکینگ
 • اینترنت
 • امکانات ورزشی
 • بار علمی
 • اخلاق و رفتار
 • تجربه‌ی انتخاب واحد
 • پاسخگویی بخش اداری
 • سرویس رفت‌و‌آمد به دانشگاه
 • دسترسی به حمل‌و‌نقل عمومی
 • موقعیت شهری
دیدگاه‌ها
29 بهمن، 1398
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
29 بهمن، 1398
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
29 بهمن، 1398
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی

عشششق آرزوی کل دانشجوهای ایرانی

28 بهمن، 1398
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی

اساتید
محمود شاه آبادی
دانشگاه تهران
حمیدرضا مشفق
دانشگاه تهران
دارا معضمی
دانشگاه تهران
وحید نیکنام
دانشگاه تهران
علی فیض اللهی
دانشگاه تهران
مصطفی شاهمرادی
دانشگاه تهران
بهنام بهارک
دانشگاه تهران
مرجان سیدی
دانشگاه تهران
محمدعلی آموزگار
دانشگاه تهران
حمیدرضا ایرانی
دانشگاه تهران
بهمن زینعلی
دانشگاه تهران
حسین محسنی
دانشگاه تهران
بابک نجار اعرابی
دانشگاه تهران
داوود برزآبادی فراهانی
دانشگاه تهران
مریم سلطان بیاد
دانشگاه تهران
زهرا محمدی
دانشگاه تهران
امین بذرافشان
دانشگاه تهران
مهران حبیبی رضایی
دانشگاه تهران
رامتین خسروی
دانشگاه تهران
نسیم کاشف
دانشگاه تهران
محمود کمره ای
دانشگاه تهران
کاظم مهدی قلی
دانشگاه تهران
محمدتقی نبوی رضوی
دانشگاه تهران
محمد مرندی
دانشگاه تهران
اسفندیار اسفندی
دانشگاه تهران
علی مداینی اول
دانشگاه تهران
یاسمن سلمکی
دانشگاه تهران
احسان عارفیان
دانشگاه تهران
محمدعلی اخایی
دانشگاه تهران
علی الفت
دانشگاه تهران
مجید صنایع پسند
دانشگاه تهران
حامد کبریایی
دانشگاه تهران
تمامی حقوق متعلق به اُستادیو میباشد و هرگونه بهره برداری پیگرد قانونی دارد - قدرت گرفته از Raykaad