دانشگاه شهرکرد

دانشگاه شهرکرد

چهارمحال و بختیاری

به این دانشگاه امتیاز دهید
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
 • امتیاز ثبت شده
 • دیدگاه ثبت شده
 • 2
 • 0
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
 • کیفیت دروس ارائه شده
 • اعتبار علمی پژوهشی
 • کیفیت کتابخانه
 • کیفیت غذای سلف
 • کیفیت بوفه
 • فضای سبز
 • پارکینگ
 • اینترنت
 • امکانات ورزشی
 • بار علمی
 • اخلاق و رفتار
 • تجربه‌ی انتخاب واحد
 • پاسخگویی بخش اداری
 • سرویس رفت‌و‌آمد به دانشگاه
 • دسترسی به حمل‌و‌نقل عمومی
 • موقعیت شهری
معیار‌ها
 • کیفیت دروس ارائه شده
 • اعتبار علمی پژوهشی
 • کیفیت کتابخانه
 • کیفیت غذای سلف
 • کیفیت بوفه
 • فضای سبز
 • پارکینگ
 • اینترنت
 • امکانات ورزشی
 • بار علمی
 • اخلاق و رفتار
 • تجربه‌ی انتخاب واحد
 • پاسخگویی بخش اداری
 • سرویس رفت‌و‌آمد به دانشگاه
 • دسترسی به حمل‌و‌نقل عمومی
 • موقعیت شهری
دیدگاه‌ها
15 آبان، 1398
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
10 مهر، 1398
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی

اساتید
میترا شاطری
دانشگاه شهرکرد
مهدی کرمی دهکردی
دانشگاه شهرکرد
مصطفی کرباسیون
دانشگاه شهرکرد
مجتبی نادری بلداجی
دانشگاه شهرکرد
علی ملکی
دانشگاه شهرکرد
امید لطفعلیان دهکردی
دانشگاه شهرکرد
داوود قنبریان
دانشگاه شهرکرد
مهدی قاسمی ورنامخواستی
دانشگاه شهرکرد
اصغر عابدی
دانشگاه شهرکرد
نادر ساکنیان دهکردی
دانشگاه شهرکرد
سجاد رستمی کندری
دانشگاه شهرکرد
بهرام حسین زاده سامانی
دانشگاه شهرکرد
شاهین بشارتی
دانشگاه شهرکرد
زهرا ایزدی
دانشگاه شهرکرد
رحیم ابراهیمی
دانشگاه شهرکرد
فاطمه یوسفی کوپانی
دانشگاه شهرکرد
علیرضا نعمتی
دانشگاه شهرکرد
عبدالرحمان معتمدی
دانشگاه شهرکرد
علی‌اکبر فدائی تهرانی
دانشگاه شهرکرد
مجید صیام پور اشکاوندی
دانشگاه شهرکرد
عبدالحسین جمالی زواره
دانشگاه شهرکرد
مجید اولیا
دانشگاه شهرکرد
مهدی نادری خوراسگانی
دانشگاه شهرکرد
جهانگرد محمدی
دانشگاه شهرکرد
حمیدرضا متقیان
دانشگاه شهرکرد
جواد گیوی
دانشگاه شهرکرد
شهرام کیانی
دانشگاه شهرکرد
احمد کریمی
دانشگاه شهرکرد
شجاع قربانی دشتکی
دانشگاه شهرکرد
محمدحسن صالحی
دانشگاه شهرکرد
علیرضا حسین پور
دانشگاه شهرکرد
فائز رئیسی گهروئی
دانشگاه شهرکرد
عبدالرحمان محمدخانی
دانشگاه شهرکرد
تمامی حقوق متعلق به اُستادیو میباشد و هرگونه بهره برداری پیگرد قانونی دارد - قدرت گرفته از Raykaad