دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه صنعتی اصفهان

اصفهان

به این دانشگاه امتیاز دهید
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
 • امتیاز ثبت شده
 • دیدگاه ثبت شده
 • 13
 • 0
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
 • کیفیت دروس ارائه شده
 • اعتبار علمی پژوهشی
 • کیفیت کتابخانه
 • کیفیت غذای سلف
 • کیفیت بوفه
 • فضای سبز
 • پارکینگ
 • اینترنت
 • امکانات ورزشی
 • بار علمی
 • اخلاق و رفتار
 • تجربه‌ی انتخاب واحد
 • پاسخگویی بخش اداری
 • سرویس رفت‌و‌آمد به دانشگاه
 • دسترسی به حمل‌و‌نقل عمومی
 • موقعیت شهری
اطلاعات تماس
معیار‌ها
 • کیفیت دروس ارائه شده
 • اعتبار علمی پژوهشی
 • کیفیت کتابخانه
 • کیفیت غذای سلف
 • کیفیت بوفه
 • فضای سبز
 • پارکینگ
 • اینترنت
 • امکانات ورزشی
 • بار علمی
 • اخلاق و رفتار
 • تجربه‌ی انتخاب واحد
 • پاسخگویی بخش اداری
 • سرویس رفت‌و‌آمد به دانشگاه
 • دسترسی به حمل‌و‌نقل عمومی
 • موقعیت شهری
دیدگاه‌ها
11 بهمن، 1398
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
09 بهمن، 1398
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
09 بهمن، 1398
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
09 بهمن، 1398
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی

اساتید
مهدی جوانبخت
دانشگاه صنعتی اصفهان
یزدان کیوانی
دانشگاه صنعتی اصفهان
مجید نبی
دانشگاه صنعتی اصفهان
زینب مالکی
دانشگاه صنعتی اصفهان
غلامرضا امیدی
دانشگاه صنعتی اصفهان
رامین جوادی
دانشگاه صنعتی اصفهان
نصرالله محبوبی صوفیانی
دانشگاه صنعتی اصفهان
نادر کریمی
دانشگاه صنعتی اصفهان
سالار درافشان
دانشگاه صنعتی اصفهان
فرهنگ لران اصفهانی
دانشگاه صنعتی اصفهان
محمود کدخدایی
دانشگاه صنعتی اصفهان
الهام محمودزاده
دانشگاه صنعتی اصفهان
رضا مزروعی سبدانی
دانشگاه صنعتی اصفهان
حسن موسوی
دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدرضا کوشش
دانشگاه صنعتی اصفهان
ناصر قدیری مدرس
دانشگاه صنعتی اصفهان
تمامی حقوق متعلق به اُستادیو میباشد و هرگونه بهره برداری پیگرد قانونی دارد - قدرت گرفته از Raykaad