دانشگاه صنعتی سهند

دانشگاه صنعتی سهند

آذربایجان شرقی

به این دانشگاه امتیاز دهید
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
 • امتیاز ثبت شده
 • دیدگاه ثبت شده
 • 47
 • 8
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
 • کیفیت دروس ارائه شده
 • اعتبار علمی پژوهشی
 • کیفیت کتابخانه
 • کیفیت غذای سلف
 • کیفیت بوفه
 • فضای سبز
 • پارکینگ
 • اینترنت
 • امکانات ورزشی
 • بار علمی
 • اخلاق و رفتار
 • تجربه‌ی انتخاب واحد
 • پاسخگویی بخش اداری
 • سرویس رفت‌و‌آمد به دانشگاه
 • دسترسی به حمل‌و‌نقل عمومی
 • موقعیت شهری

آدرس دانشگاه صنعتی سهند

 • تبریز، شهر جدید سهند، دانشگاه صنعتی سهند
 • [email protected]
معیار‌ها
 • کیفیت دروس ارائه شده
 • اعتبار علمی پژوهشی
 • کیفیت کتابخانه
 • کیفیت غذای سلف
 • کیفیت بوفه
 • فضای سبز
 • پارکینگ
 • اینترنت
 • امکانات ورزشی
 • بار علمی
 • اخلاق و رفتار
 • تجربه‌ی انتخاب واحد
 • پاسخگویی بخش اداری
 • سرویس رفت‌و‌آمد به دانشگاه
 • دسترسی به حمل‌و‌نقل عمومی
 • موقعیت شهری
دیدگاه‌ها
23 مهر، 1399
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
07 مهر، 1399
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی

اساتید با سواد ولی بی انصاف ک جو بسیار آزاردهنده

06 مهر، 1399
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
27 شهریور، 1399
 • 1
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
26 شهریور، 1399
 • 2
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
31 تیر، 1399
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
23 تیر، 1399
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
23 تیر، 1399
 • 1
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
23 تیر، 1399
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
22 تیر، 1399
 • 1
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی

اساتید دانشگاه صنعتی سهند

مهرداد حفظ السان
دانشگاه صنعتی سهند
افشین ابراهیمی
دانشگاه صنعتی سهند
اکرم توکلی
دانشگاه صنعتی سهند
اردلان شفیعی غازانی
دانشگاه صنعتی سهند
حبیب بدری قویفکر
دانشگاه صنعتی سهند
رضا علیزاده
دانشگاه صنعتی سهند
محمدحسین صداقی
دانشگاه صنعتی سهند
احمد اکبری الوانق
دانشگاه صنعتی سهند
رضا توانگر
دانشگاه صنعتی سهند
سید شهاب طباطبایی مرادی
دانشگاه صنعتی سهند
سودا میرزائی
دانشگاه صنعتی سهند
امیر معبودی
دانشگاه صنعتی سهند
مینا نوری
دانشگاه صنعتی سهند
مروت فریدآزاد
دانشگاه صنعتی سهند
عباس محمودی
دانشگاه صنعتی سهند
توحید سعید
دانشگاه صنعتی سهند
هدا جعفری زاده
دانشگاه صنعتی سهند
هادی شاکری
دانشگاه صنعتی سهند
یونس جعفرزاده
دانشگاه صنعتی سهند
سیامک حسین نژاد
دانشگاه صنعتی سهند
محمد داربر
دانشگاه صنعتی سهند
مهدی میرزایی
دانشگاه صنعتی سهند
سمیرا یوسف زاده
دانشگاه صنعتی سهند
عادل پورمند
دانشگاه صنعتی سهند
حمید خوشخو
دانشگاه صنعتی سهند
پیوند قادریان
دانشگاه صنعتی سهند
علی اکبری
دانشگاه صنعتی سهند
مهسا خرازی
دانشگاه صنعتی سهند
ایلدار صادقی
دانشگاه صنعتی سهند
مهدی صدیق
دانشگاه صنعتی سهند
رضا فلاحت
دانشگاه صنعتی سهند
رضا محبوبی اسفنجانی
دانشگاه صنعتی سهند
تمامی حقوق متعلق به اُستادیو میباشد و هرگونه بهره برداری پیگرد قانونی دارد - قدرت گرفته از Raykaad