دانشگاه صنعتی شاهرود

دانشگاه صنعتی شاهرود

سمنان

به این دانشگاه امتیاز دهید
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
 • امتیاز ثبت شده
 • دیدگاه ثبت شده
 • 19
 • 4
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
 • کیفیت دروس ارائه شده
 • اعتبار علمی پژوهشی
 • کیفیت کتابخانه
 • کیفیت غذای سلف
 • کیفیت بوفه
 • فضای سبز
 • پارکینگ
 • اینترنت
 • امکانات ورزشی
 • بار علمی
 • اخلاق و رفتار
 • تجربه‌ی انتخاب واحد
 • پاسخگویی بخش اداری
 • سرویس رفت‌و‌آمد به دانشگاه
 • دسترسی به حمل‌و‌نقل عمومی
 • موقعیت شهری
معیار‌ها
 • کیفیت دروس ارائه شده
 • اعتبار علمی پژوهشی
 • کیفیت کتابخانه
 • کیفیت غذای سلف
 • کیفیت بوفه
 • فضای سبز
 • پارکینگ
 • اینترنت
 • امکانات ورزشی
 • بار علمی
 • اخلاق و رفتار
 • تجربه‌ی انتخاب واحد
 • پاسخگویی بخش اداری
 • سرویس رفت‌و‌آمد به دانشگاه
 • دسترسی به حمل‌و‌نقل عمومی
 • موقعیت شهری
دیدگاه‌ها
21 اسفند، 1398
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
11 اسفند، 1398
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی

😐

07 اسفند، 1398
 • 1
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
07 اسفند، 1398
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی

اساتید
سعید آیباغی اصفهانی
دانشگاه صنعتی شاهرود
یاسر دامچی
دانشگاه صنعتی شاهرود
محسن کریمی
دانشگاه صنعتی شاهرود
مجید محمدی
دانشگاه صنعتی شاهرود
امین روشندل کاهو
دانشگاه صنعتی شاهرود
محسن لطفی
دانشگاه صنعتی شاهرود
مجتبی شیوایی
دانشگاه صنعتی شاهرود
آرش یزدانی
دانشگاه صنعتی شاهرود
علیرضا ارجمندزاده
دانشگاه صنعتی شاهرود
محمد آرشی
دانشگاه صنعتی شاهرود
علی حسینی منصوری
دانشگاه صنعتی شاهرود
محمد شامخی امیری
دانشگاه صنعتی شاهرود
مجتبي قطعي
دانشگاه صنعتی شاهرود
مجتبی میرلوحی
دانشگاه صنعتی شاهرود
عماد ابراهیمی
دانشگاه صنعتی شاهرود
نگار اقبال
دانشگاه صنعتی شاهرود
مهدی ایرانمنش
دانشگاه صنعتی شاهرود
حمید آقاجانی
دانشگاه صنعتی شاهرود
منصور بزرگ
دانشگاه صنعتی شاهرود
حسن حسن آبادی
دانشگاه صنعتی شاهرود
منصور عرب چم جنگلی
دانشگاه صنعتی شاهرود
عاطفه مزینانی
دانشگاه صنعتی شاهرود
احمد دارابی
دانشگاه صنعتی شاهرود
محمدرضا ربیعی
دانشگاه صنعتی شاهرود
مصطفی کاهانی
دانشگاه صنعتی شاهرود
علی دهقانی
دانشگاه صنعتی شاهرود
محمود چهارطاقی
دانشگاه صنعتی شاهرود
حمید اسماعیلی فرج
دانشگاه صنعتی شاهرود
نیما آزادی طینت
دانشگاه صنعتی شاهرود
عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی
دانشگاه صنعتی شاهرود
مجتبی هاشم زاده
دانشگاه صنعتی شاهرود
محمد میرباقری جم
دانشگاه صنعتی شاهرود
تمامی حقوق متعلق به اُستادیو میباشد و هرگونه بهره برداری پیگرد قانونی دارد - قدرت گرفته از Raykaad