دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی شریف

تهران

به این دانشگاه امتیاز دهید
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
 • امتیاز ثبت شده
 • دیدگاه ثبت شده
 • 50
 • 9
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
 • کیفیت دروس ارائه شده
 • اعتبار علمی پژوهشی
 • کیفیت کتابخانه
 • کیفیت غذای سلف
 • کیفیت بوفه
 • فضای سبز
 • پارکینگ
 • اینترنت
 • امکانات ورزشی
 • بار علمی
 • اخلاق و رفتار
 • تجربه‌ی انتخاب واحد
 • پاسخگویی بخش اداری
 • سرویس رفت‌و‌آمد به دانشگاه
 • دسترسی به حمل‌و‌نقل عمومی
 • موقعیت شهری
معیار‌ها
 • کیفیت دروس ارائه شده
 • اعتبار علمی پژوهشی
 • کیفیت کتابخانه
 • کیفیت غذای سلف
 • کیفیت بوفه
 • فضای سبز
 • پارکینگ
 • اینترنت
 • امکانات ورزشی
 • بار علمی
 • اخلاق و رفتار
 • تجربه‌ی انتخاب واحد
 • پاسخگویی بخش اداری
 • سرویس رفت‌و‌آمد به دانشگاه
 • دسترسی به حمل‌و‌نقل عمومی
 • موقعیت شهری
دیدگاه‌ها
20 فروردین، 1399
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
20 فروردین، 1399
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
16 فروردین، 1399
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
24 اسفند، 1398
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
23 اسفند، 1398
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
23 اسفند، 1398
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
23 اسفند، 1398
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
22 اسفند، 1398
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
03 اسفند، 1398
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
01 اسفند، 1398
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی

اساتید دانشگاه صنعتی شریف

مهدی بهزاد
دانشگاه صنعتی شریف
علی پاک
دانشگاه صنعتی شریف
امیر جعفری
دانشگاه صنعتی شریف
وحید حسینی
دانشگاه صنعتی شریف
علینقی مشایخی
دانشگاه صنعتی شریف
علی اسفندیار
دانشگاه صنعتی شریف
محمد اردشیر
دانشگاه صنعتی شریف
حسین افشین
دانشگاه صنعتی شریف
آرش رستگار
دانشگاه صنعتی شریف
شهرام شادرخ
دانشگاه صنعتی شریف
سیروس عسگری
دانشگاه صنعتی شریف
سید بابک علوی
دانشگاه صنعتی شریف
امید فتاحی ولیلایی
دانشگاه صنعتی شریف
محمدهادی فروغمند عربی
دانشگاه صنعتی شریف
وحید کریمی پور
دانشگاه صنعتی شریف
نظام الدین مهدوی امیری
دانشگاه صنعتی شریف
اصغر مولایی دهکردی
دانشگاه صنعتی شریف
حسن ماهانی
دانشگاه صنعتی شریف
محمدرضا مراد
دانشگاه صنعتی شریف
مجید پورانوری
دانشگاه صنعتی شریف
فرهاد خراشه
دانشگاه صنعتی شریف
آزاده کبریایی
دانشگاه صنعتی شریف
محسن بهرام گیری
دانشگاه صنعتی شریف
مجتبی موحدی
دانشگاه صنعتی شریف
امید اخوان
دانشگاه صنعتی شریف
سعید خدایگان
دانشگاه صنعتی شریف
رامان رامسین
دانشگاه صنعتی شریف
علیرضا اجلالی
دانشگاه صنعتی شریف
عبدالرضا سیمچی
دانشگاه صنعتی شریف
جمال ارغوانی
دانشگاه صنعتی شریف
عبدالحمید اشراق
دانشگاه صنعتی شریف
حبیب باقری
دانشگاه صنعتی شریف
تمامی حقوق متعلق به اُستادیو میباشد و هرگونه بهره برداری پیگرد قانونی دارد - قدرت گرفته از Raykaad