دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

مازندران

به این دانشگاه امتیاز دهید
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
 • امتیاز ثبت شده
 • دیدگاه ثبت شده
 • 15
 • 1
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
 • کیفیت دروس ارائه شده
 • اعتبار علمی پژوهشی
 • کیفیت کتابخانه
 • کیفیت غذای سلف
 • کیفیت بوفه
 • فضای سبز
 • پارکینگ
 • اینترنت
 • امکانات ورزشی
 • بار علمی
 • اخلاق و رفتار
 • تجربه‌ی انتخاب واحد
 • پاسخگویی بخش اداری
 • سرویس رفت‌و‌آمد به دانشگاه
 • دسترسی به حمل‌و‌نقل عمومی
 • موقعیت شهری
معیار‌ها
 • کیفیت دروس ارائه شده
 • اعتبار علمی پژوهشی
 • کیفیت کتابخانه
 • کیفیت غذای سلف
 • کیفیت بوفه
 • فضای سبز
 • پارکینگ
 • اینترنت
 • امکانات ورزشی
 • بار علمی
 • اخلاق و رفتار
 • تجربه‌ی انتخاب واحد
 • پاسخگویی بخش اداری
 • سرویس رفت‌و‌آمد به دانشگاه
 • دسترسی به حمل‌و‌نقل عمومی
 • موقعیت شهری
دیدگاه‌ها
13 بهمن، 1398
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
04 بهمن، 1398
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
01 دی، 1398
 • 1
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
29 آذر، 1398
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی

اساتید
علی اكبر رنجبر
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
روزبه شفقت
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
كورش صدیقی
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
محسن شیخ الاسلامی كندلوسی
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مرتضی میانسری كاوزن
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
حسین آکو
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مرتضی دردل
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
محمد حسن قاسمی
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
بهنام طلایی
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
موسی فرهادی
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
روح الله بخشنده
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مریم نیكزاد
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
جواد احمدپوركچو
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
غلامرضا اردشیر
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
حامد افراسیاب
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مجتبی آقاجانی دلاور
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
حمیدرضا محمدی دانیالی
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مهدی یوسفی فرد
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
تقی بارفروشی
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
علی بنی جمالی
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
حسن كریمی نژاد
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
رمضانعلی جعفری تلوكلایی
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
علیرضا فتحی
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
تمامی حقوق متعلق به اُستادیو میباشد و هرگونه بهره برداری پیگرد قانونی دارد - قدرت گرفته از Raykaad