دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشگاه علم و صنعت ایران

تهران

به این دانشگاه امتیاز دهید
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
 • امتیاز ثبت شده
 • دیدگاه ثبت شده
 • 52
 • 13
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
 • کیفیت دروس ارائه شده
 • اعتبار علمی پژوهشی
 • کیفیت کتابخانه
 • کیفیت غذای سلف
 • کیفیت بوفه
 • فضای سبز
 • پارکینگ
 • اینترنت
 • امکانات ورزشی
 • بار علمی
 • اخلاق و رفتار
 • تجربه‌ی انتخاب واحد
 • پاسخگویی بخش اداری
 • سرویس رفت‌و‌آمد به دانشگاه
 • دسترسی به حمل‌و‌نقل عمومی
 • موقعیت شهری
معیار‌ها
 • کیفیت دروس ارائه شده
 • اعتبار علمی پژوهشی
 • کیفیت کتابخانه
 • کیفیت غذای سلف
 • کیفیت بوفه
 • فضای سبز
 • پارکینگ
 • اینترنت
 • امکانات ورزشی
 • بار علمی
 • اخلاق و رفتار
 • تجربه‌ی انتخاب واحد
 • پاسخگویی بخش اداری
 • سرویس رفت‌و‌آمد به دانشگاه
 • دسترسی به حمل‌و‌نقل عمومی
 • موقعیت شهری
دیدگاه‌ها
29 تیر، 1399
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
26 تیر، 1399
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
26 تیر، 1399
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
26 تیر، 1399
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی

کیفیت آموزشی چندان بالایی نداره، همین طور جو مذهبی و خشکی داره مسئولان دانشگاه اصلا برای دانشجو احترام قائل نیستن

25 تیر، 1399
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
10 خرداد، 1399
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
08 اردیبهشت، 1399
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
08 اردیبهشت، 1399
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
08 اردیبهشت، 1399
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
08 اردیبهشت، 1399
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی

اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران

احمد ماکوئی
دانشگاه علم و صنعت ایران
جواد وحیدی
دانشگاه علم و صنعت ایران
ابوالفضل خلخالی
دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد میرکاظمی
دانشگاه علم و صنعت ایران
محبوبه مولوی عرب شاهی
دانشگاه علم و صنعت ایران
حسین رحمانی
دانشگاه علم و صنعت ایران
رضا سعادتی
دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی نجفی خواه
دانشگاه علم و صنعت ایران
مهرداد آشتیانی
دانشگاه علم و صنعت ایران
اسدالله آقاجانی
دانشگاه علم و صنعت ایران
امیرحسن کاکایی
دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد صدیقی
دانشگاه علم و صنعت ایران
رضا دشتی
دانشگاه علم و صنعت ایران
غلامحسین یاری
دانشگاه علم و صنعت ایران
مهران رضایی
دانشگاه علم و صنعت ایران
حجت قاسمی
دانشگاه علم و صنعت ایران
زینب پورانصاری
دانشگاه علم و صنعت ایران
محمود شکریه
دانشگاه علم و صنعت ایران
سمیه سعیدی نژاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
مسعود هادیان
دانشگاه علم و صنعت ایران
حاکم بیت الهی
دانشگاه علم و صنعت ایران
ناصر مزینی
دانشگاه علم و صنعت ایران
روح‌‌الدین میری
دانشگاه علم و صنعت ایران
سیاوش کاظمی راد
دانشگاه علم و صنعت ایران
فرزاد بازدیدی
دانشگاه علم و صنعت ایران
سید مصطفی حسین علی پور
دانشگاه علم و صنعت ایران
هاجر قنبری
دانشگاه علم و صنعت ایران
آیت قره قانی
دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد حق پناهی
دانشگاه علم و صنعت ایران
اسماعیل خان میرزا
دانشگاه علم و صنعت ایران
هادی خرمی شاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
نوروزمحمد نوری
دانشگاه علم و صنعت ایران
تمامی حقوق متعلق به اُستادیو میباشد و هرگونه بهره برداری پیگرد قانونی دارد - قدرت گرفته از Raykaad