دانشگاه علوم پزشکی اراک

دانشگاه علوم پزشکی اراک

مرکزی

به این دانشگاه امتیاز دهید
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
 • امتیاز ثبت شده
 • دیدگاه ثبت شده
 • 2
 • 1
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
 • کیفیت دروس ارائه شده
 • اعتبار علمی پژوهشی
 • کیفیت کتابخانه
 • کیفیت غذای سلف
 • کیفیت بوفه
 • فضای سبز
 • پارکینگ
 • اینترنت
 • امکانات ورزشی
 • بار علمی
 • اخلاق و رفتار
 • تجربه‌ی انتخاب واحد
 • پاسخگویی بخش اداری
 • سرویس رفت‌و‌آمد به دانشگاه
 • دسترسی به حمل‌و‌نقل عمومی
 • موقعیت شهری
معیار‌ها
 • کیفیت دروس ارائه شده
 • اعتبار علمی پژوهشی
 • کیفیت کتابخانه
 • کیفیت غذای سلف
 • کیفیت بوفه
 • فضای سبز
 • پارکینگ
 • اینترنت
 • امکانات ورزشی
 • بار علمی
 • اخلاق و رفتار
 • تجربه‌ی انتخاب واحد
 • پاسخگویی بخش اداری
 • سرویس رفت‌و‌آمد به دانشگاه
 • دسترسی به حمل‌و‌نقل عمومی
 • موقعیت شهری
دیدگاه‌ها
29 بهمن، 1398
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
24 مرداد، 1398
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی

اگر دنبال یه دانشگاه در حد متوسط رو به ضعیف تو یه سری زمینه ها قانع باشید دانشگاه خوبیه.

اساتید
علی قضاوی
دانشگاه علوم پزشکی اراک
محمود خسروی
دانشگاه علوم پزشکی اراک
رضا قاسمی خواه
دانشگاه علوم پزشکی اراک
احسان اله غزنوی راد
دانشگاه علوم پزشکی اراک
محمد بیات
دانشگاه علوم پزشکی اراک
علی ارجمندشبستری
دانشگاه علوم پزشکی اراک
نوشین سجادی
دانشگاه علوم پزشکی اراک
فخرالدین شریعتمداری
دانشگاه علوم پزشکی اراک
یزدان قندی
دانشگاه علوم پزشکی اراک
فاطمه دره
دانشگاه علوم پزشکی اراک
حسن طاهراحمدی
دانشگاه علوم پزشکی اراک
عزیز اقبالی
دانشگاه علوم پزشکی اراک
پارسا یوسفی چایجان
دانشگاه علوم پزشکی اراک
منیژه کهبازی
دانشگاه علوم پزشکی اراک
امیرحسین مرادی
دانشگاه علوم پزشکی اراک
بهروز کریمی
دانشگاه علوم پزشکی اراک
احمدرضا بهروزی
دانشگاه علوم پزشکی اراک
مهران اعظمی
دانشگاه علوم پزشکی اراک
حسینعلی هادی
دانشگاه علوم پزشکی اراک
سیدمحمد جعفر حائری
دانشگاه علوم پزشکی اراک
محمدحسن سخائی
دانشگاه علوم پزشکی اراک
سعید بابائی
دانشگاه علوم پزشکی اراک
پرویندخت بیات
دانشگاه علوم پزشکی اراک
مریم باعزم
دانشگاه علوم پزشکی اراک
مهسا شکور
دانشگاه علوم پزشکی اراک
محبوبه خورسندی
دانشگاه علوم پزشکی اراک
اعظم مسلمی
دانشگاه علوم پزشکی اراک
دانیال حبیبی
دانشگاه علوم پزشکی اراک
محمد رفیعی
دانشگاه علوم پزشکی اراک
هادی ترابی گودرزی
دانشگاه علوم پزشکی اراک
سوسن صالحی
دانشگاه علوم پزشکی اراک
عبدالرضا یاوری
دانشگاه علوم پزشکی اراک
اکرم ولی زاده
دانشگاه علوم پزشکی اراک
سیده زینب بهشتی
دانشگاه علوم پزشکی اراک
مهسا خیراله زاده
دانشگاه علوم پزشکی اراک
آزاده ریاحی
دانشگاه علوم پزشکی اراک
تمامی حقوق متعلق به اُستادیو میباشد و هرگونه بهره برداری پیگرد قانونی دارد - قدرت گرفته از Raykaad