دانشگاه علوم پزشکی اراک

دانشگاه علوم پزشکی اراک

مرکزی

به این دانشگاه امتیاز دهید
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
 • امتیاز ثبت شده
 • دیدگاه ثبت شده
 • 3
 • 1
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
 • کیفیت دروس ارائه شده
 • اعتبار علمی پژوهشی
 • کیفیت کتابخانه
 • کیفیت غذای سلف
 • کیفیت بوفه
 • فضای سبز
 • پارکینگ
 • اینترنت
 • امکانات ورزشی
 • بار علمی
 • اخلاق و رفتار
 • تجربه‌ی انتخاب واحد
 • پاسخگویی بخش اداری
 • سرویس رفت‌و‌آمد به دانشگاه
 • دسترسی به حمل‌و‌نقل عمومی
 • موقعیت شهری
معیار‌ها
 • کیفیت دروس ارائه شده
 • اعتبار علمی پژوهشی
 • کیفیت کتابخانه
 • کیفیت غذای سلف
 • کیفیت بوفه
 • فضای سبز
 • پارکینگ
 • اینترنت
 • امکانات ورزشی
 • بار علمی
 • اخلاق و رفتار
 • تجربه‌ی انتخاب واحد
 • پاسخگویی بخش اداری
 • سرویس رفت‌و‌آمد به دانشگاه
 • دسترسی به حمل‌و‌نقل عمومی
 • موقعیت شهری
دیدگاه‌ها
21 فروردین، 1399
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
29 بهمن، 1398
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
24 مرداد، 1398
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی

اگر دنبال یه دانشگاه در حد متوسط رو به ضعیف تو یه سری زمینه ها قانع باشید دانشگاه خوبیه.

اساتید دانشگاه علوم پزشکی اراک

علی قضاوی
دانشگاه علوم پزشکی اراک
معصومه نوروزی ضامنجانی
دانشگاه علوم پزشکی اراک
محمود خسروی
دانشگاه علوم پزشکی اراک
رضا قاسمی خواه
دانشگاه علوم پزشکی اراک
محبوبه خسروانی
دانشگاه علوم پزشکی اراک
محمد گلی طالب
دانشگاه علوم پزشکی اراک
فاطمه مهرابی
دانشگاه علوم پزشکی اراک
هادی جعفری منش
دانشگاه علوم پزشکی اراک
احسان اله غزنوی راد
دانشگاه علوم پزشکی اراک
محمد بیات
دانشگاه علوم پزشکی اراک
مریم ابراهیم آبادی
دانشگاه علوم پزشکی اراک
زهرا سالمی
دانشگاه علوم پزشکی اراک
پوران وروانی فراهانی
دانشگاه علوم پزشکی اراک
تمامی حقوق متعلق به اُستادیو میباشد و هرگونه بهره برداری پیگرد قانونی دارد - قدرت گرفته از Raykaad