دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

تهران

به این دانشگاه امتیاز دهید
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
 • امتیاز ثبت شده
 • دیدگاه ثبت شده
 • 4
 • 0
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
 • کیفیت دروس ارائه شده
 • اعتبار علمی پژوهشی
 • کیفیت کتابخانه
 • کیفیت غذای سلف
 • کیفیت بوفه
 • فضای سبز
 • پارکینگ
 • اینترنت
 • امکانات ورزشی
 • بار علمی
 • اخلاق و رفتار
 • تجربه‌ی انتخاب واحد
 • پاسخگویی بخش اداری
 • سرویس رفت‌و‌آمد به دانشگاه
 • دسترسی به حمل‌و‌نقل عمومی
 • موقعیت شهری
معیار‌ها
 • کیفیت دروس ارائه شده
 • اعتبار علمی پژوهشی
 • کیفیت کتابخانه
 • کیفیت غذای سلف
 • کیفیت بوفه
 • فضای سبز
 • پارکینگ
 • اینترنت
 • امکانات ورزشی
 • بار علمی
 • اخلاق و رفتار
 • تجربه‌ی انتخاب واحد
 • پاسخگویی بخش اداری
 • سرویس رفت‌و‌آمد به دانشگاه
 • دسترسی به حمل‌و‌نقل عمومی
 • موقعیت شهری
دیدگاه‌ها
25 مهر، 1398
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
22 مهر، 1398
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
12 مهر، 1398
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
02 مهر، 1398
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی

اساتید
حمیدرضا چگینی
دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
پریوش داودی
دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
علی یوسفی اودرجی
دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
امید مقدس
دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
سید علی حسینی تهرانی
دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
محمدرضا کریمی
دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
محمود
دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
امیرحسین فرهمند
دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
رویا شریعتمدار احمدی
دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
محمد رضا شباهنگ فر
دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
فرنا سیار
دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
فاطمه سرلتی
دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
سعید سادات منصوری
دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
خسرو ثائبی
دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
نادر ایوبیان
دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
زهرا نادیا شریفی
دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
شبنم آقایان
دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
نسرین اصفهانی زاده
دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
شیلا قاسمی قاسمی
دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
فاطمه شاهسواری
دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
دنیا صدری
دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
جهانفر جهانبانی
دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
محمد اسلامی
دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
زیبا قاسمی 
دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
 الناز السادات میر صمدی
دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
شبنم موثقی
دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
احد زارع
دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
 شهرام سیدی
دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
مهرداد غلامزاد
دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
 مسعود پارسانیا
دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
محمد کریم رحیمی
دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
 سوگل نیازیان
دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران
تمامی حقوق متعلق به اُستادیو میباشد و هرگونه بهره برداری پیگرد قانونی دارد - قدرت گرفته از Raykaad