دانشگاه اصفهان

دانشگاه اصفهان

اصفهان

به این دانشگاه امتیاز دهید
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
 • امتیاز ثبت شده
 • دیدگاه ثبت شده
 • 40
 • 5
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
 • کیفیت دروس ارائه شده
 • اعتبار علمی پژوهشی
 • کیفیت کتابخانه
 • کیفیت غذای سلف
 • کیفیت بوفه
 • فضای سبز
 • پارکینگ
 • اینترنت
 • امکانات ورزشی
 • بار علمی
 • اخلاق و رفتار
 • تجربه‌ی انتخاب واحد
 • پاسخگویی بخش اداری
 • سرویس رفت‌و‌آمد به دانشگاه
 • دسترسی به حمل‌و‌نقل عمومی
 • موقعیت شهری
معیار‌ها
 • کیفیت دروس ارائه شده
 • اعتبار علمی پژوهشی
 • کیفیت کتابخانه
 • کیفیت غذای سلف
 • کیفیت بوفه
 • فضای سبز
 • پارکینگ
 • اینترنت
 • امکانات ورزشی
 • بار علمی
 • اخلاق و رفتار
 • تجربه‌ی انتخاب واحد
 • پاسخگویی بخش اداری
 • سرویس رفت‌و‌آمد به دانشگاه
 • دسترسی به حمل‌و‌نقل عمومی
 • موقعیت شهری
دیدگاه‌ها
26 بهمن، 1398
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
08 بهمن، 1398
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
07 بهمن، 1398
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
07 بهمن، 1398
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی

عالی

اساتید
مسعود آلگونه جونقانی
دانشگاه اصفهان
علی بهرامی
دانشگاه اصفهان
امین حاجیان نژاد
دانشگاه اصفهان
محمد رحیمی خویگانی
دانشگاه اصفهان
امیر سیدحسن روضاتیان
دانشگاه اصفهان
سیده مریم روضاتیان
دانشگاه اصفهان
مهدی شهابی
دانشگاه اصفهان
مهدی طغیانی
دانشگاه اصفهان
مائده عاشوری تلوکی
دانشگاه اصفهان
محمدامین عرفان منش
دانشگاه اصفهان
مهسا قندهاری
دانشگاه اصفهان
روزیتا مویدفر
دانشگاه اصفهان
مریم نزاکت الحسینی
دانشگاه اصفهان
محمدرضا نیستانی
دانشگاه اصفهان
مرتضی هاشمی
دانشگاه اصفهان
سید علی اصغر هاشم زاده
دانشگاه اصفهان
نرگس حمیدیان
دانشگاه اصفهان
قاسم مهدور
دانشگاه اصفهان
سید محمدرضا ابن الرسول
دانشگاه اصفهان
تقی اژه ای
دانشگاه اصفهان
احسان آقابابایی
دانشگاه اصفهان
بهمن زمانی
دانشگاه اصفهان
بهمن زینلی
دانشگاه اصفهان
احمد شعبانی
دانشگاه اصفهان
احمدرضا صاعدی
دانشگاه اصفهان
محسن طاهری دمنه
دانشگاه اصفهان
مرتضی طبیبی جبلی
دانشگاه اصفهان
عاصفه عاصمی
دانشگاه اصفهان
اسکندر قلی پور شهرکی
دانشگاه اصفهان
محسن محمدی فشارکی
دانشگاه اصفهان
حامد نظرپور
دانشگاه اصفهان
سید محسن قائم فرد
دانشگاه اصفهان
تمامی حقوق متعلق به اُستادیو میباشد و هرگونه بهره برداری پیگرد قانونی دارد - قدرت گرفته از Raykaad