دانشگاه محقق اردبیلی

دانشگاه محقق اردبیلی

اردبیل

به این دانشگاه امتیاز دهید
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
 • امتیاز ثبت شده
 • دیدگاه ثبت شده
 • 7
 • 1
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
 • کیفیت دروس ارائه شده
 • اعتبار علمی پژوهشی
 • کیفیت کتابخانه
 • کیفیت غذای سلف
 • کیفیت بوفه
 • فضای سبز
 • پارکینگ
 • اینترنت
 • امکانات ورزشی
 • بار علمی
 • اخلاق و رفتار
 • تجربه‌ی انتخاب واحد
 • پاسخگویی بخش اداری
 • سرویس رفت‌و‌آمد به دانشگاه
 • دسترسی به حمل‌و‌نقل عمومی
 • موقعیت شهری
معیار‌ها
 • کیفیت دروس ارائه شده
 • اعتبار علمی پژوهشی
 • کیفیت کتابخانه
 • کیفیت غذای سلف
 • کیفیت بوفه
 • فضای سبز
 • پارکینگ
 • اینترنت
 • امکانات ورزشی
 • بار علمی
 • اخلاق و رفتار
 • تجربه‌ی انتخاب واحد
 • پاسخگویی بخش اداری
 • سرویس رفت‌و‌آمد به دانشگاه
 • دسترسی به حمل‌و‌نقل عمومی
 • موقعیت شهری
دیدگاه‌ها
08 بهمن، 1398
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
07 بهمن، 1398
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
07 بهمن، 1398
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
09 دی، 1398
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی

اساتید
علی رسول زاده
دانشگاه محقق اردبیلی
رضا سید شریفی
دانشگاه محقق اردبیلی
ناصرالدین شاهبازی
دانشگاه محقق اردبیلی
احد صابر
دانشگاه محقق اردبیلی
امین قلی زاد
دانشگاه محقق اردبیلی
امین قنادی اصل
دانشگاه محقق اردبیلی
فاطمه قنادی اصل
دانشگاه محقق اردبیلی
حسین محمد زاده
دانشگاه محقق اردبیلی
مسعود ابی ترابی
دانشگاه محقق اردبیلی
ناصر سپهری جوان
دانشگاه محقق اردبیلی
سیف‌اله مدبر چهاربرج
دانشگاه محقق اردبیلی
زهرا عبادی
دانشگاه محقق اردبیلی
توحید صیامی
دانشگاه محقق اردبیلی
حسین شایقی
دانشگاه محقق اردبیلی
یوسف کمالی
دانشگاه محقق اردبیلی
محتشم محبی
دانشگاه محقق اردبیلی
جواد جاویدان
دانشگاه محقق اردبیلی
فریبرز معصومی
دانشگاه محقق اردبیلی
اکبر صفرزاده
دانشگاه محقق اردبیلی
کاظم شاکری
دانشگاه محقق اردبیلی
اتابک فیضی
دانشگاه محقق اردبیلی
سید سعید راثی نظامی
دانشگاه محقق اردبیلی
جعفر برهانیان
دانشگاه محقق اردبیلی
کمال بهمن پور
دانشگاه محقق اردبیلی
کیوان شایسته
دانشگاه محقق اردبیلی
اتابک فیضی خانکندی
دانشگاه محقق اردبیلی
تمامی حقوق متعلق به اُستادیو میباشد و هرگونه بهره برداری پیگرد قانونی دارد - قدرت گرفته از Raykaad