• کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
 • امتیاز ثبت شده
 • دیدگاه ثبت شده
 • 27
 • 7
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
 • کیفیت دروس ارائه شده
 • اعتبار علمی پژوهشی
 • کیفیت کتابخانه
 • کیفیت غذای سلف
 • کیفیت بوفه
 • فضای سبز
 • پارکینگ
 • اینترنت
 • امکانات ورزشی
 • بار علمی
 • اخلاق و رفتار
 • تجربه‌ی انتخاب واحد
 • پاسخگویی بخش اداری
 • سرویس رفت‌و‌آمد به دانشگاه
 • دسترسی به حمل‌و‌نقل عمومی
 • موقعیت شهری
اطلاعات تماس
معیار‌ها
 • کیفیت دروس ارائه شده
 • اعتبار علمی پژوهشی
 • کیفیت کتابخانه
 • کیفیت غذای سلف
 • کیفیت بوفه
 • فضای سبز
 • پارکینگ
 • اینترنت
 • امکانات ورزشی
 • بار علمی
 • اخلاق و رفتار
 • تجربه‌ی انتخاب واحد
 • پاسخگویی بخش اداری
 • سرویس رفت‌و‌آمد به دانشگاه
 • دسترسی به حمل‌و‌نقل عمومی
 • موقعیت شهری
دیدگاه‌ها
06 خرداد، 1399
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی

خیلی جای بهتر شدن داره

06 خرداد، 1399
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
06 خرداد، 1399
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
06 خرداد، 1399
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی

اساتید
علی شهریار
دانشگاه یزد
سیدمحمود زنجیرچی
دانشگاه یزد
داوود عندلیب اردکانی
دانشگاه یزد
سید حیدر میرفخر‌الدینی
دانشگاه یزد
 مهدی نخعی‌نژاد
دانشگاه یزد
 محمد‌حسین اکرمی ابرقویی
دانشگاه یزد
 محمد خدادادی
دانشگاه یزد
ولی کلانتر
دانشگاه یزد
محمد ترکاشوند
دانشگاه یزد
حسین مختاری
دانشگاه یزد
 محمد طهماسبی
دانشگاه یزد
 رستم نمیرانیان
دانشگاه یزد
 علی‌اکبر کوششگران
دانشگاه یزد
 حمیدرضا غفاریان مالمیری
دانشگاه یزد
 محمد‌رضا فاضل
دانشگاه یزد
 علی‌محمد لطیف
دانشگاه یزد
 حکیمه زارع
دانشگاه یزد
 مهدی یزدیان دهکردی
دانشگاه یزد
علیرضا رجبی‌ پور
دانشگاه یزد
 عباس مزیدی
دانشگاه یزد
 مریم شرزه‌ای
دانشگاه یزد
ریحانه چمنی
دانشگاه یزد
 محبوبه هنرور
دانشگاه یزد
حمید مظاهری تهرانی
دانشگاه یزد
 منصور مهینی‌زاده
دانشگاه یزد
حسین حقیقت‌پور
دانشگاه یزد
بهنام فارسی
دانشگاه یزد
 حسین خورشیدی
دانشگاه یزد
سیدمحمد مشتاقیون
دانشگاه یزد
علی‌اکبر تدین تفت
دانشگاه یزد
مصطفی شاه‌نظری
دانشگاه یزد
علی روحانی
دانشگاه یزد
تمامی حقوق متعلق به اُستادیو میباشد و هرگونه بهره برداری پیگرد قانونی دارد - قدرت گرفته از Raykaad