دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

تهران

به این دانشگاه امتیاز دهید
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
 • امتیاز ثبت شده
 • دیدگاه ثبت شده
 • 14
 • 1
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
 • کیفیت دروس ارائه شده
 • اعتبار علمی پژوهشی
 • کیفیت کتابخانه
 • کیفیت غذای سلف
 • کیفیت بوفه
 • فضای سبز
 • پارکینگ
 • اینترنت
 • امکانات ورزشی
 • بار علمی
 • اخلاق و رفتار
 • تجربه‌ی انتخاب واحد
 • پاسخگویی بخش اداری
 • سرویس رفت‌و‌آمد به دانشگاه
 • دسترسی به حمل‌و‌نقل عمومی
 • موقعیت شهری

آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

 • تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان ایرانشهر شمالی، شماره ۲۲۳، ساختمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
 • [email protected]
معیار‌ها
 • کیفیت دروس ارائه شده
 • اعتبار علمی پژوهشی
 • کیفیت کتابخانه
 • کیفیت غذای سلف
 • کیفیت بوفه
 • فضای سبز
 • پارکینگ
 • اینترنت
 • امکانات ورزشی
 • بار علمی
 • اخلاق و رفتار
 • تجربه‌ی انتخاب واحد
 • پاسخگویی بخش اداری
 • سرویس رفت‌و‌آمد به دانشگاه
 • دسترسی به حمل‌و‌نقل عمومی
 • موقعیت شهری
دیدگاه‌ها
28 تیر، 1399
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
29 اسفند، 1398
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی

واقعا اشغاله و بدر نخور پول دور ریختنه امکانات افتضاح ساختمون داغون استادای بی سواد

08 اسفند، 1398
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
28 آذر، 1398
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
16 آذر، 1398
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
05 آبان، 1398
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
05 آبان، 1398
 • 0
 • 1
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
04 آبان، 1398
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
04 آبان، 1398
 • 0
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی
02 آبان، 1398
 • 1
 • 0
 • میانگین امتیاز
 • کیفیت آموزش
 • فضا و امکانات
 • اساتید
 • نظم اداری
 • دسترسی

اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

رضا اکبری نوری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
حسن پایاب
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
مهرداد جوادی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
عبدالرحیم رحیمی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
محسن روحانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
احمد محسنی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
فریال نصرتی نیا
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
کامیار احمدی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
ایمان آهنیان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
علی غفاری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
حسن قاسمعلی پور
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
سید مهدی خرسندی جو
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
عبدالرضا سبحانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
سید حامد طباطبایی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
جواد صابریان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
نیکروز مستوفی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
منصوره ثابت زاده
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
نسرین آخوندی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
حمید صفدری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
اشرف السادات حسینی میرصفی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
ابراهیم یعقوبی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
حسن قاسمعلی پور
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
علی ربیع
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
منصور شیخان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
کوروش متولی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
محمد نوریان
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
حسین عارف آذر
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
فاطمه معتمدالشریعتی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
تمامی حقوق متعلق به اُستادیو میباشد و هرگونه بهره برداری پیگرد قانونی دارد - قدرت گرفته از Raykaad